Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (2020-2025)

Móng Cái: Sôi nổi, rộng khắp các phong trào thi đua

Thứ Ba, 18/08/2020, 13:04 [GMT+7]
.
.

Hướng tới đại hội đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, TP Móng Cái đã phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các phong trào thi đua đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành phố Móng Cái khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
TP Móng Cái khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2020-2025).

Các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh, của thành phố. Điển hình là các phong trào thi đua: “Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉnh trang đô thị”; thi đua giành danh hiệu “Xã, phường, thị trấn văn minh”, “Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan văn hoá”, “Đơn vị văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Tuổi trẻ Móng Cái xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thắp sáng đường quê”; “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... đã thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, LLVT, các xã, phường tích cực hưởng ứng tham gia, tạo ra không khí “ngành ngành thi đua, người người thi đua” sôi nổi trên toàn địa bàn thành phố.

Thành phố Móng Cái đón nhận
TP Móng Cái đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng, tạo động lực để Móng Cái hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, như: Hoàn thành đề án nâng cấp đô thị; được Chính phủ công nhận là thành phố đô thị loại II; Khu du lịch Trà Cổ được Bộ VH,TT&DL công nhận là Khu du lịch quốc gia; thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018.

Kinh tế của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 15,02%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 5.051 USD, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 16,7%/năm, trong đó thu nội địa tăng bình quân 14,2%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Người dân TP Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới.
Người dân TP Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thời gian tới, thành phố tiếp tục phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố phát huy tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo”, chủ động, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025.

Các phong trào thi đua yêu nước tập trung vào phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận lòng dân; xây dựng khu vực phòng thủ TP Móng Cái vững chắc; cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính phục vụ - dịch vụ, công khai, minh bạch; xây dựng Móng Cái theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, dần hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I...

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.