Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Tư, 12/08/2020, 13:09 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các hội nghị.

Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy bỏ phiếu.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Thông báo số 79-TB/TBNS của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII và Quy định 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đã nghe các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự lần đầu và nhân sự tái ứng cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị Ban Chấp hành
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 58, khóa XIV.

Sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy định của Trung ương về việc giới thiệu nhân sự lần đầu, nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu dự các hội nghị đã tiến hành các bước theo quy trình và thống nhất giới thiệu Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng thời giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tái ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị cán bộ chủ chốt
Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đều nhận được số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.