Thành lập 9 đoàn kiểm tra công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 03/08/2020, 19:45 [GMT+7]
.
.

Ngày 3/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quyết định thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; giải ngân vốn đầu tư công, điều hành thu, chi ngân sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm trên địa bàn và công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo năm 2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó tập trung vào 5 vấn đề trọng tâm sau: (1) Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; (2) Công tác giải ngân vốn đầu tư công, điều hành thu, chi ngân sách; (3) Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (4) Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm trên địa bàn ; (5) Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. 

Đoàn công tác số 1: Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, kiểm tra các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả.

Đoàn công tác số 2: Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra các địa phương: Móng Cái, Hải Hà.

Đoàn công tác số 3: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, kiểm tra các địa phương: Uông Bí, Quảng Yên.

Đoàn công tác số 4: Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra huyện Đầm Hà.

Đoàn công tác số 5: Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra huyện Tiên Yên.

Đoàn công tác số 6: Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, kiểm tra thị xã Đông Triều.

Đoàn công tác số 7: Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, kiểm tra huyện Vân Đồn.

Đoàn công tác số 8: Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra các địa phương: Cô Tô, Bình Liêu.

Đoàn công tác số 9: Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra huyện Ba Chẽ.

Thành phần tham gia các Đoàn công tác của Tỉnh ủy gồm Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Y tế, Cục Thuế tỉnh, Hải quan tỉnh, Thanh tra tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan. Thành phần cụ thể từng Đoàn công tác do Trưởng đoàn quyết định.

Thời gian kiểm tra từ ngày 3/8/2020 đến ngày 15/8/2020.

Đoàn công tác có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, báo cáo và đề xuất, kiến nghị cụ thể với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/8/2020.

Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra và các đề xuất, kiến nghị của Đoàn công tác báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.