Thẩm định khung tổng thể nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh

Thứ Năm, 20/08/2020, 10:18 [GMT+7]
.
.

Sáng 20/8, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng Thẩm định và Tổ Thư ký giúp việc khung tổng thể nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh.

Theo lộ trình được Bộ GD&ĐT quy định, từ năm học 2020-2021 sẽ chính thức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (còn gọi là chương trình giáo dục phổ thông mới) trên cả nước. Một trong những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương để đưa vào chương trình giáo dục phổ thông, báo cáo Bộ GD&ĐT.

f
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Theo đó, nội dung giáo dục địa phương được Quảng Ninh xây dựng trên cơ sở các vấn đề cơ bản của tự nhiên, địa lý, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, xã hội của tỉnh; các vấn đề cơ bản về bảo vệ môi trường, giáo dục giá trị nhân văn; gắn lý thuyết với thực hành, gắn nội dung giáo dục với thực tiễn, bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung.

Thông qua nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh, góp phần trang bị cho học sinh những hiểu biết về địa phương, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, có ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để tham gia giải quyết những vấn đề của địa phương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, hoàn thiện khung tổng thể nội dung giáo dục địa phương của tỉnh. Ngày 21/8 có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định ban hành khung chương trình. Từ đó, có cơ sở để hoàn thiện chi tiết nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến, ngày 20/9, ban hành tài liệu chương trình giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh cho các cơ sở giáo dục - đào tạo trong tỉnh.

Thu Phương

.
.
.
.
.
.
.
.