Thẩm định Đề án Công tác thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Xây dựng

Thứ Tư, 12/08/2020, 14:07 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án Công tác thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, kết luận hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 1827-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 237/CV/BCSĐ-m của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã thực hiện quy trình giới thiệu bước 1, bước 2, bước 3 và thống nhất giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm, kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng với số phiếu tín nhiệm qua các vòng đều đạt tỷ lệ 100%.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu qua 3 bước, ngày 29/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 2251-QĐ/TU về thành lập hội đồng thẩm định đề án công tác thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí được giới thiệu bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng trình bày đề án công tác trước tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là bước đổi mới trong thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ tại chỗ của tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã trình bày đề án công tác về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh vào 4 nội dung chính: Khái quát tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng; đánh giá thực trạng hoạt động của ngành xây dựng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh và đưa ra các đề xuất, kiến nghị...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trình bày đề án công tác.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trình bày đề án công tác.

Trên cơ sở câu hỏi chất vấn của các thành viên Hội đồng Thẩm định và trả lời chất vấn của đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đánh giá cao đề án công tác được chuẩn bị công phu, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong lĩnh vực xây dựng và thể hiện năng lực, tầm nhìn của người lãnh đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp thu ý kiến của Hội đồng Thẩm định để hoàn thiện đề án, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tham mưu, quản lý nhà nước về xây dựng, đô thị; công tác quy hoạch cũng như việc kết nối, phối hợp với các sở, ngành trong công tác quản lý đất đai, lập quy hoạch...

Sau khi Hội đồng Thẩm định thông báo kết quả thẩm định đề án, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện bước 4, bước 5 quy trình giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Xây dựng.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.