Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội

Thứ Năm, 20/08/2020, 14:39 [GMT+7]
.
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV dự kiến tổ chức cuối tháng 9/2020. Để Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thực sự là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, thời gian qua các tiểu ban phục vụ Đại hội đã xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đến nay, các nội dung liên quan cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng, tiến độ và yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo tiến độ triển khai công tác  trang trí khánh tiết, tuyên truyền đại hội.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tiến độ triển khai công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền Đại hội. Ảnh: Đỗ Phương

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 29/6/2020 của Tỉnh ủy về triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Tiểu ban Văn kiện đã khẩn trương ban hành, tập trung quyết liệt triển khai có hiệu quả các nội dung liên quan đến xây dựng Văn kiện Đại hội.

Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị, các vòng trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lấy ý kiến các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp huyện và tương đương. Đồng thời hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị bản tóm tắt gửi lấy ý kiến các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Trên cơ sở tiếp thu bước đầu các ý kiến chỉ đạo, tham gia của Đoàn công tác của Ban Bí thư, một số ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các ý kiến tham gia của một số đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, các đại hội chi, đảng bộ cơ sở; gửi và tiếp thu ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 7 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào ngày 16/7/2020; tiếp thu, hoàn thiện, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến lần 7 vào ngày 27/7/2020. Hiện đã tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị và lấy ý kiến nhân dân theo quy định. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng yêu cầu của Trung ương. Riêng quy định tiêu chuẩn chức danh đã cụ thể hóa thêm tiêu chuẩn cấp ủy viên có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo; có sản phẩm, kết quả cụ thể có thể định lượng được; có khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có năng lực.

So với quy trình 3 bước ở Đại hội khóa XII, lần này Bộ Chính trị đã quy định cụ thể đối với nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp uỷ được thực hiện theo 5 bước. Trong 5 bước có việc chuẩn bị đề án; ý kiến của cán bộ chủ chốt; qua 2 lần lấy ý kiến của Ban Chấp hành và cuối cùng là Ban Thường vụ bỏ phiếu… Với quy trình 5 bước, đã mở rộng công khai dân chủ trong quy trình nhân sự. Một nội dung đáng chú ý trong quy trình 5 bước, là đã tiến hành khảo sát nhân sự trước Ban Chấp hành, nếu có đơn thư, khiếu nại, tố cáo về năng lực phẩm chất, bằng cấp, kê khai tài sản…, Tiểu ban nhân sự có trách nhiệm tổng hợp báo cáo trước khi đưa vào nhân sự Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp đã được tỉnh triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai, khách quan để lựa chọn được những người có đức, có tài đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện; đúng quy trình, quy định, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công an huyện Hải Hà ra quân tuần tra đêm.
Công an huyện Hải Hà ra quân tuần tra đêm. Ảnh Hằng Ngần

Ngoài 2 nội dung quan trọng là chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, các công tác khác, như tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, đảm bảo ANTT cũng được quan tâm thực hiện liên tục, xuyên suốt bằng nhiều hình thức. Trong đó, công tác tuyên truyền, khánh tiết đã tạo được không khí sôi nổi, đồng thuận, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện để tổ chức thành công Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các địa phương đã và đang tiến hành chỉnh trang đô thị, treo băng zôn, khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động chào mừng...

Tiểu  ban Tuyên truyền - Khánh tiết đã tiến hành khảo sát địa điểm thực hiện các cụm tuyên truyền; địa điểm về trang trí khánh tiết, market; phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội. Các đơn vị đang tập trung chuẩn bị chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc và chào mừng thành công Đại hội; chuẩn bị nguồn phim: Các bộ phim truyện, phim tài liệu ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; xây dựng đề cương triển lãm, trưng bày hình ảnh, hiện vật; sưu tầm các ấn phẩm, sách, báo về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ những biện pháp nghiệp vụ, tích cực bám, nắm địa bàn, duy trì chế độ trực ban 24/24h để kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo từ quần chúng nhân dân. Toàn lực lượng đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, đồng thời tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong thời gian diễn ra Đại hội.

Hoài Anh 

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.