Khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia

Thứ Tư, 19/08/2020, 14:29 [GMT+7]
.
.

Sáng 19/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nghi thức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP
Nghi thức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Chinhphu.vn

Tham gia lễ khai trương tại Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh.

Các đại biểu tham gia tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Trường
Các đại biểu tham gia tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh. 

Từ Trung tâm, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến, giúp lãnh đạo Chính phủ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa.

Tại lễ khai trương, các đại biểu đã được trải nghiệm Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Qua hệ thống, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát đến Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025”; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, từ đầu năm đến nay đã có trên 1,9 triệu văn bản điện tử được gửi nhận qua hệ thống; trên 393.000 hồ sơ được tiếp nhận qua hệ thống một cửa điện tử, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 99%. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 1.552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, trong đó đã cung cấp 518 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đạt tỷ lệ 33,4%), đảm bảo mục tiêu hoàn thành tích hợp tối thiểu 30% dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Trường
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh.

Về thực hiện mục tiêu “kép”, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đề ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19. Trong 6 tháng, tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,7%; tổng thu ngân sách nhà nước đến 17/8/2020 đạt 29.915 tỷ đồng, bằng 66,4% kế hoạch Trung ương giao, bằng 96% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư XDCB đến 15/8/2020 bằng 59,4% kế hoạch vốn ngân sách địa phương giao đầu năm và bằng 90,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương, bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, công tác phòng, chống dịch gắn với thúc đẩy phát triển KT-XH.

Thủ tướng nêu rõ, xây dựng và phát triển Chính phủ số là xu thế tất yếu, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội và là con đường đúng đắn để phát triển một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Do đó, Thủ tướng lưu ý các bộ, địa phương, cơ quan cần tiếp tục đổi mới trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn cải cách quản trị công với chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Quang cảnh lễ khai trương hệ thống thông tin báo chí quốc gia, trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Mạnh Trường
Quang cảnh lễ khai trương hệ thống thông tin báo chí quốc gia, trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, công chức làm việc trên môi trường mạng; đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết để có những thay đổi nhanh chóng, ngày càng thích ứng với môi trường làm việc trên mạng. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Cổng để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Mục tiêu là phải hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lựa chọn các chỉ tiêu KT-XH, các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành hằng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cung cấp trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.