Hội đồng Trường Đại học Hạ Long họp quyết nghị chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Thứ Bảy, 15/08/2020, 15:40 [GMT+7]
.
.

Sáng 15/8, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long tổ chức cuộc họp nhằm quyết nghị một số nội dung về chiến lược phát triển Đại học Hạ Long do Ban giám hiệu trình. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Hội đồng nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long dự và phát biểu tại cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Theo dự thảo chiến lược phát triển Trường Đại học Hạ Long đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030, ban giám hiệu nhà trường đặt mục tiêu chung: Xây dựng, phát triển Trường Đại học Hạ Long trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh và hướng tới trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong nước, trọng tâm là các lĩnh vực phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo trên 5 lĩnh vực chính: Du lịch, dịch vụ; Ngôn ngữ; Kỹ thuật, công nghệ; Xã hội và nhân văn; nghệ thuật. Đây là những ngành phù hợp với định hướng chiến lược của tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của xã hội.

Trong giai đoạn 2021- 2025, sẽ mở rộng thêm 14 ngành đào tạo mới, trong đó ngay trong năm 2021 sẽ mở thêm 7 ngành đào tạo mới. Đến năm 2025, trường sẽ có quy mô đào tạo sinh viên chính quy từ 6.000-7.000 sinh viên, trong đó sinh viên đại học trên 80%, 100% trung tâm tự chủ, tự hạch toán. Đến năm 2030, Trường Đại học Hạ Long là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước về đào tạo nhân lực các ngành du lịch, ngôn ngữ. Phát huy vai trò động lực của khu đô thị đại học, là nơi thu hút các tổ chức giáo dục, đào tạo, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quy mô đào tạo trên 10.000 sinh viên, trong đó có đào tạo bậc tiến sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhấn mạnh: Đại học Hạ Long đang ở giai đoạn tăng tốc phát triển, do vậy chiến lược phát triển cần phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh, cần đặt mục tiêu chung đưa Đại học Hạ Long trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực phía Bắc và cả nước, hướng tới trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, thương hiệu quốc tế vào năm 2030. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Đại học Hạ Long có quy mô đào tạo 10.000 sinh viên đại học và hoàn thành cơ bản Đề án Đô thị Đại học, đến năm 2030 có quy mô đào tạo 20.000 sinh viên đại học.

s
Các thành viên Hội đồng Trường Đại học Hạ Long bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại cuộc họp, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đồng chí Đặng Hoàng Thông, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Việt Hưng

.
.
.
.
.
.
.
.