Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thứ Năm, 27/08/2020, 07:57 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Đồng chí Bùi Hải Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Huy trực tiếp xuống sinh hoạt, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Tân Hải.
Đồng chí Bùi Hải Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Huy trực tiếp xuống sinh hoạt, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Tân Hải.

Để công tác dân vận thực sự lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo tổ chức học tập, tiếp thu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương về công tác dân vận. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

100% các cấp ủy trong tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện quy chế về công tác dân vận. Trọng tâm là chỉ đạo, đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất các các lĩnh vực. Trong đó, tập trung đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế; giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đô thị...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, cho biết: Để chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, thời gian qua Huyện ủy đã ban hành 32 văn bản có liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các mô hình, điển hình dân vận khéo về những vấn đề khó khăn, phức tạp, các tiêu chí cần huy động nguồn lực trong nhân dân để chỉnh trang nâng cấp đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 241 mô hình dân vận khéo. Nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, như: “Thắp sáng đường quê” của Hội CCB xã Đại Bình; “Vận động hộ dân phát triển kinh tế trang trại” của Chi bộ thôn Đồng Tâm (xã Dực Yên)…

Với tinh thần “Trọng dân, gần dân, đặt lợi ích của dân lên trên hết”, Tỉnh ủy xác định việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân theo phương châm “Nghe dân nói, nói với dân và cùng nhân dân thực hiện” là một nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong những năm gần đây. Năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy lần đầu tiên trực tiếp đối thoại với gần 500 bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh - những người là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân.

Cán bộ Cơ quan Khối huyện Đầm Hà tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân xã Quảng Lâm thực hiện nếp sống văn minh, ăn ở hợp vệ sinh.
Cán bộ Cơ quan Khối huyện Đầm Hà tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân xã Quảng Lâm thực hiện nếp sống văn minh, ăn ở hợp vệ sinh.

Việc tổ chức giao ban giữa cấp ủy, chính quyền với bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận được duy trì theo định kỳ, cấp huyện quý/lần, cấp xã tháng/lần. Qua đây, nhiều ý kiến phản ánh cuả nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền giải đáp trực tiếp. Từ năm 2015 đến nay, cấp huyện đã tổ chức được 281 hội nghị giao ban; cấp xã đã tổ chức 5.531 hội nghị giao ban.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng và kiện toàn đội ngũ làm công tác dân vận. 13/13 huyện, thị, thành ủy phân công đồng chí phó bí thư thường trực phụ trách công tác dân vận của hệ thống chính trị; đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác dân vận chính quyền. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy rõ nét, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn, dân cư.

Đồng chí Đoàn Văn Tuyến, Phó Trưởng Cơ quan Khối huyện Tiên Yên, cho biết: Những năm qua, Cơ quan Khối huyện, Khối vận cơ sở đã phát huy vai trò, triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, thành lập tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động, tham gia tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và các công trình quan trọng khác trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, công tác dân vận tại các cơ quan, địa phương trong toàn tỉnh được thực hiện có nề nếp, hiệu quả. Qua đây, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; giữ ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn tỉnh.

Trúc Linh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.