Đầm Hà: Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Thứ Bảy, 08/08/2020, 06:39 [GMT+7]
.
.

Ngay sau khi hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ huyện Đầm Hà đã khẩn trương ban hành nghị quyết, thông qua chương trình hành động, chủ động đề ra các giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra theo từng năm và cả nhiệm kỳ, với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chỉ trong vòng 14 ngày triển khai, huyện Đầm Hà đã hoàn thành công tác kiểm đếm và bàn giao toàn bộ 13,65km chiều dài Dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sau điều chỉnh đoạn qua huyện. Ảnh: Các hộ dân, chính quyền 2 xã: Tân Bình, Quảng An và UBND huyện Đầm Hà bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.
Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chỉ trong vòng 14 ngày triển khai, huyện Đầm Hà đã hoàn thành công tác kiểm đếm và bàn giao toàn bộ 13,65km chiều dài Dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sau điều chỉnh đoạn qua huyện. (Ảnh: Các hộ dân, chính quyền 2 xã: Tân Bình, Quảng An và UBND huyện Đầm Hà bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư). Ảnh: Văn Triều (TTTT-VH Đầm Hà)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV vào cuộc sống, biến những quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn của Đảng bộ huyện thành hiện thực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ huyện trong các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên; tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng. Trước mắt, huyện Đầm Hà đang tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ kép, phòng chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển KT-XH; xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020; tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; triển khai thực hiện Chỉ thị về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị chương trình phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026; lựa chọn và tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Đầm Hà vào cuối năm 2021.

Dự án nuôi tôm công nghệ cao quy mô 128ha (quy mô ương dưỡng trên 250 triệu con giống tôm/năm) do Công ty CP Thực phẩm BIM đầu tư tại xã Đại Bình.
Dự án nuôi tôm công nghệ cao quy mô 128ha (quy mô ương dưỡng trên 250 triệu con giống tôm/năm) do Công ty CP Thực phẩm BIM đầu tư tại xã Đại Bình. Ảnh Văn Triều (TTTT-VH Đầm Hà)

Với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, ngay sau Đại hội, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị thông tin, báo cáo nhanh về kết quả Đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ huyện. Bí thư cấp ủy phải là người trực tiếp truyền đạt nghị quyết; cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, thảo luận tại các hội nghị học tập; tổ chức viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch công tác cá nhân đối với CBCCVC cấp huyện, cấp xã, cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020- 2025.

Song song với đó, Đảng bộ huyện Đầm Hà ban hành Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH, BTV, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của UBKT Huyện ủy. Xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát Quy chế số 11 của BCH Đảng bộ tỉnh. Phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ huyện; xác định cụ thể các chương trình, đề án chuyên đề cụ thể để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu ban hành. Trong đó có những nghị quyết, đề án phải ban hành sớm, như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng - quân sự địa phương; công tác an ninh, trật tự trên địa bàn nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Huyện Đầm Hà phấn đấu Trong năm 2020, hoàn thành quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà đạt các tiêu chí đô thị loại IV
Huyện Đầm Hà phấn đấu trong năm 2020, hoàn thành quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Ảnh: Văn Triều (TTTT-VH Đầm Hà)

Huyện ủy thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là kiểm tra, giám sát ngay từ khâu đầu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết, đến việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án, nhất là kiểm tra ngay trong khi thực hiện. Thông qua đó làm cho Nghị quyết của Đảng bộ huyện được thực hiện đúng trong cuộc sống, kịp thời uốn nắn những nhận thức sai trái, lệch lạc; phát hiện, biểu dương, nhân rộng cái đúng, cái mới, cái tiến bộ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, hiệu quả, như: Cổng thông tin điện tử thành phần; website huyendamha.vn; fanpage, mạng xã hội... đồng thời thường xuyên lồng ghép những nội dung của nghị quyết trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, văn hóa con người Đầm Hà, cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.