Đảm bảo chất lượng, cơ cấu nhân sự cấp uỷ

Thứ Năm, 13/08/2020, 14:46 [GMT+7]
.
.

Ngày 25/7, toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội ở 20/20 đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm hơn so với quy định của Trung ương hơn 1 tháng. Mặc dù hoàn thành sớm trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, song với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, các đại hội đã bầu được ban chấp hành khóa mới đảm bảo chất lượng, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV bỏ phiếu bầu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mạnh Trường
Đại hội Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV bỏ phiếu bầu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội cấp trên cơ sở, các đơn vị đã bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy, đảm bảo cơ cấu, thành phần, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hóa thành công nghị quyết đại hội. Tổng số ủy viên ban chấp hành được bầu tại đại hội là 650 đồng chí, giảm 57 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, 112 đồng chí ủy viên ban chấp hành tham gia lần đầu (chiếm 17,23%); 127 ủy viên ban chấp hành là nữ (chiếm 19,54%), tăng 2,85% so với nhiệm kỳ trước; 99 đồng chí dưới 40 tuổi (chiếm 15,23%), cao hơn quy định của Trung ương là 5%.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Qua tổng hợp từ đại hội cấp trên cơ sở, tuổi bình quân của cấp ủy viên ban chấp hành khóa mới là 46,3 tuổi; 100% cấp ủy viên khóa mới có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (276 đại học, 365 thạc sỹ và 9 tiến sỹ), cao hơn nhiệm kỳ 2015-2020; 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (35 trung cấp, 615 cao cấp và cử nhân), cao hơn so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Với trình độ, năng lực của cấp ủy viên được bầu, các đại hội cấp trên cơ sở đã đoàn kết, thống nhất bầu được 193 đồng chí vào ban thường vụ, giảm 19 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015-2020 (do quy định của Trung ương). Đặc biệt, 19/20 đại hội đã trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh), với tỷ lệ phiếu bầu cao. Trong đó, nhiều đồng chí có số phiếu bầu đạt 100% (Bí thư Thành ủy Móng Cái, Hạ Long; Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh). Đây là những hạt nhân tiêu biểu để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đề xuất bầu tham gia ủy viên ban chấp hành khóa mới tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Để có được kết quả đó, ngay sau khi có Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã kịp thời, chủ động, tích cực triển khai. Trong đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn để triển khai đến cấp ủy cơ sở, như: Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019; Kế hoạch số 356-KH/TU ngày 7/11/2019; Kế hoạch số 357-KH/TU ngày 12/11/2019; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29/11/2019 và thành lập các tổ theo dõi đại hội, đoàn giám sát đối với cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội.

Đại hội Công an tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ưu tiên chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tập trung xây dựng công tác nhân sự đảm bảo chất lượng; các bước giới thiệu nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo theo quy trình một cách khoa học, bài bản, chặt chẽ, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai minh bạch trên cơ sở bám sát các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Với thành công của đại hội cấp trên cơ sở, chắc chắn Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV được tổ chức tới đây sẽ tiếp tục kiện toàn, bầu được những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài tham gia vào cấp ủy khóa mới, đủ sức mạnh lãnh đạo toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.