Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 06/08/2020, 17:07 [GMT+7]
.
.

Chiều 6/8, tại TP Hải Phòng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung và bế mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 theo quy định của Điều lệ Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Trước đó, Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 3 được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Bùi Công Chức được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 3. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các đồng chí trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và các đại biểu tham quan gian triển lãm tại Đại hội.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và các đại biểu tham quan gian triển lãm tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua; tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, LLVT Quân khu. Thành công của Đại hội, trước hết có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Quân ủy Trung ương; sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tinh thần đoàn kết thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của 264 đảng viên tiêu biểu dự đại hội; qua đó, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu yêu cầu, sau đại hội, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, LLVT Quân khu về kết quả Đại hội; khẩn trương bổ sung, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, xây dựng Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.