Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiệm vụ thực tiễn

Thứ Bảy, 08/08/2020, 06:39 [GMT+7]
.
.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ tỉnh đã tiến hành đồng bộ, toàn diện các giải pháp bám sát với điều kiện thực tiễn địa phương. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời khắc phục những hạn chế, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đó, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, học tập và nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận và các nghị quyết chuyên đề hàng năm của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của chi, đảng bộ cơ sở và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát một số dự án trên địa bàn TP Móng Cái.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát một số dự án trên địa bàn TP Móng Cái.

Trong đó chuyển biến rõ nét nhất là các cấp ủy Đảng đã quyết tâm mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng lên, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, những vấn đề tồn tại, nổi cộm bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm đã được các cấp, các ngành giải quyết kịp thời dứt điểm.Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc xảy ra sai phạm, khuyết điểm của mỗi đơn vị gắn với cam kết trách nhiệm, lộ trình khắc phục sửa chữa ngày càng rõ, cụ thể hơn.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động theo phương châm “đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước”. Nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp trên, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những vấn đề bức xúc được nhân dân quan tâm.

Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát (kể cả các cuộc kiểm tra của cấp trên) được thực hiện đúng quy trình, tiến độ, coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên được kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, tỉnh cũng xây dựng quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban đảng, thanh tra và các cơ quan nội chính... để phát hiện và xử lý vụ việc nhanh chóng, dứt điểm; thực hiện các giải pháp đột phá, đổi mới, đồng bộ chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát; bảo đảm thống nhất nội dung, chương trình của cả hệ thống chính trị, đảm bảo tính đồng bộ, giảm chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót trong sử dụng kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Quảng  Ninh cũng tăng cường giám sát của HĐND và giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; chủ động sử dụng các kênh thông tin và phản ánh của nhân dân để phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm; phát huy vai trò của cơ quan tham mưu giúp việc chung trong giám sát và phản biện xã hội: Thành lập đoàn chung, tránh sự chồng chéo, lãng phí thời gian; tập trung vào vấn đề cụ thể như sử dụng nguồn lực huy động, chế độ chính sách người có công, công nhận hộ nghèo, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó trọng tâm là tập trung giải quyết các TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã nhanh gọn, đúng thời hạn; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan về quản lý, sử dụng ngân sách, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; công khai trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải quyết chính sách hộ nghèo, địa chỉ hộp thư điện tử của các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời tiếp nhận các ý kiến của người dân, doanh nghiệp để xử lý nếu phát hiện có vi phạm.

Tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cấp xã thực hiện tốt quy chế nắm, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, đánh giá CBCCVC cuối năm và sinh hoạt hằng tháng; chuyển đổi một số vị trí công tác đặc thù tại các địa phương như: Tài chính, đất đai, tư pháp, công an...

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lối sống và công tác, thể hiện ở sự đồng nhất giữa “nói đi đôi với làm”. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.