Coi trọng tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy

Thứ Năm, 06/08/2020, 09:00 [GMT+7]
.
.

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 11849-CV/BTCTƯ ngày 3/7/2020 về việc rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong đó nhấn mạnh, công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trong thời gian tới phải đánh giá chính xác, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời không bỏ sót những cán bộ thực đức, thực tài. Điều này một lần nữa cho thấy, tiêu chuẩn, chất lượng nhân sự cấp ủy được Đảng đặc biệt coi trọng.

Tại Quảng Ninh, từ năm 2014, Tỉnh ủy đã có chủ trương chỉ đạo thống nhất quy trình giới thiệu đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đảm nhiệm vai trò trưởng thôn; lựa chọn nhân sự giới thiệu để nhân dân bầu trưởng thôn trước, sau đó đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn để bầu Bí thư chi bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy trình 5 bước công tác nhân sự, đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
BTV Tỉnh ủy thực hiện quy trình 5 bước công tác nhân sự, đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Nguyễn Thanh

Năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện thống nhất, đồng bộ bầu trưởng thôn, khu trong cùng ngày 5/1, sau đó tổ chức đại hội chi bộ thôn, khu ngày 18, 19/1 và hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu (năm 2014, tỷ lệ trưởng thôn, khu phố chưa là đảng viên cao, chiếm 68,2%). Với cách làm sáng tạo, góp phần tiết kiệm kinh phí và thời gian, tạo được ngày hội của nhân dân tại địa bàn khu dân cư, nhờ đó Quảng Ninh đã sớm hoàn thành dứt điểm đại hội chi bộ trước khi dịch Covid-19 bùng phát; chủ động trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp đúng tiến độ. Đến ngày 25/7, toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội ở 20/20 đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương. 20 đơn vị đã bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy, đảm bảo số lượng, cơ cấu và nhân sự dự kiến theo quy định. Trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh, 19/20 đại hội đã tiến hành bầu cử trực tiếp Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội với số phiếu tín nhiệm cao.

Có được kết quả này, quá trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã được tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển như chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp ủy chủ động bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026), kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định. Đồng thời, rà soát, nhận xét, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ đương nhiệm và được quy hoạch; thực hiện sắp xếp, luân chuyển, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ, chuẩn bị trước một bước về nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới. Nghiêm túc thực hiện thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nguồn nhân sự được giới thiệu bầu cử cấp ủy khóa mới.

Đặc biệt, ngay khi Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời ban hành Kế hoạch số 308-KH/TU (ngày 4/7/2019) về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong đó đề ra mục tiêu thực hiện 100% bầu bí thư cấp ủy tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; tiếp tục thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện ở 3 địa phương Cô Tô, Đông Triều, Tiên Yên và mở rộng thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, tối thiểu từ 75% trở lên.

Tỉnh cũng chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ để từ đầu nhiệm kỳ có 100% bí thư cấp ủy cấp huyện, 75% trở lên bí thư cấp xã không là người địa phương. Tiếp tục thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng thôn (bản, khu phố) với nhiệm kỳ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn (bản, khu phố) để bầu bí thư chi bộ. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn ít nhất 1 chi bộ cơ sở và 1 đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội điểm vào tháng 3/2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1 về nhân sự BCH Đảng bộ TP Hạ Long khóa XXV tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu thảo luận về nhân sự BCH Đảng bộ TP Hạ Long khóa XXV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Nga

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh, đặc biệt là trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng chương trình mẫu đối với các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Trên cơ sở đó, các đảng bộ đã xây dựng chương trình kịch bản của đại hội phù hợp với thực tiễn của từng đảng bộ, tạo được không khí dân chủ, sôi nổi, kỷ cương, thống nhất và tuân thủ đúng quy trình. Các đảng bộ đã bám sát các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh trong công tác xây dựng văn kiện đại hội và công tác nhân sự bầu cử tại đại hội. Các báo cáo chính trị đã thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của mỗi đảng bộ. Công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, công phu. Ban kiểm phiếu, tổ giúp việc được lựa chọn từ những đồng chí có kinh nghiệm, kỹ năng và được bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ. 100% đại hội thực hiện kiểm phiếu bằng phần mềm kiểm phiếu do Trung ương cung cấp, đảm bảo kết quả trung thực, chính xác, không có sai sót.

So với quy trình 3 bước ở nhiệm kỳ Đại hội khóa XII, lần này Bộ Chính trị đã quy định cụ thể đối với nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp uỷ được thực hiện theo 5 bước. Trong 5 bước có việc chuẩn bị đề án; ý kiến của cán bộ chủ chốt; qua 2 lần lấy ý kiến của Ban Chấp hành và cuối cùng là Thường vụ bỏ phiếu… Với quy trình 5 bước, đã mở rộng công khai dân chủ trong quy trình nhân sự. Một nội dung đáng chú ý trong quy trình 5 bước, đó là đã tiến hành khảo sát nhân sự trước Ban chấp hành, nếu có đơn thư, khiếu nại, tố cáo về năng lực phẩm chất, bằng cấp, kê khai tài sản… tiểu ban nhân sự có trách nhiệm tổng hợp báo cáo trước khi đưa vào nhân sự Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp đã  được tỉnh triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai, khách quan để lựa chọn được những người có đức, có tài đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện; đúng quy trình, quy định, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hoài Anh 

.
.
.
.
.
.
.
.