Cách mạng Tháng Tám 1945: Chỉ đạo chiến lược của Đảng

Thứ Tư, 19/08/2020, 07:09 [GMT+7]
.
.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là kết quả hội tụ của nhiều nhân tố, trong đó chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945.
 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam thế kỷ 20.

Theo vietnamplus.vn

.
.
.
.
.
.
.
.