Bình Liêu: Chú trọng công tác phát triển đảng viên

Thứ Tư, 05/08/2020, 08:11 [GMT+7]
.
.

Xác định đào tạo, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, các cấp uỷ đảng huyện Bình Liêu đã thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả công tác này, nhằm đảm bảo được tính kế thừa và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Đồng chí, duqj  dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại
Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Liêu Lương Thanh Tiến dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại thị trấn Bình Liêu.

Đảng bộ huyện Bình Liêu có 25 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 11 đảng bộ và 14 chi bộ, với 2.340 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

Cụ thể như tại Đảng bộ thị trấn Bình Liêu - một trong những đảng bộ có kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên của huyện, thời gian qua đã có nhiều cách làm rất hiệu quả. Ông Hoàng Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Bình Liêu cho biết: Đảng bộ hiện có 26 chi bộ trực thuộc, với 553 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nắm bắt tâm tư của đoàn viên, hội viên. Phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng rèn luyện, xác định động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, thường xuyên báo cáo kết quả tu dưỡng, rèn luyện của đối tượng cảm tình Đảng với cấp uỷ để xem xét, đề nghị kết nạp Đảng khi đủ điều kiện. Tính đến hết năm 2019, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 104 đảng viên, ước tính hết năm 2020 sẽ kết nạp được 113 đảng viên, đạt tỷ lệ 118,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Không chỉ thị trấn Bình Liêu, các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện cũng nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo, thực hiện công tác phát triển đảng viên hằng năm. Các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Mọi Tằng A Sám (thứ 2, trái sang) vận động người dân hiến đất làm đường.
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Mọi Tằng A Sám (thứ 2, trái sang) vận động người dân hiến đất làm đường. (Ảnh: Trúc Linh).

Cùng với đó, huyện Bình Liêu đã thực hiện xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về công tác phát triển đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ. Huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, cơ sở đảng nghiêm túc thực hiện quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp đảng viên... Qua đó, từng bước tháo gỡ nút thắt trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên tại địa phương.

Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Liêu Lương Thanh Tiến cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, những năm qua, các cấp ủy đảng đều quan tâm công tác, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Định kỳ, thường xuyên quan tâm mở các lớp bồi dưỡng chính trị, nhận thức về Đảng cho hàng trăm quần chúng ưu tú, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp uỷ đảng các cấp, nhất là tại các chi bộ khu dân cư và doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ huyện Bình Liêu đã kết nạp được 7/13 đảng viên mới, đạt trên 56,8% kế hoạch.

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác phát triển đảng viên tại huyện Bình Liêu đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh giai đoạn 2018-2020 của huyện đạt 20%/năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.