Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Thứ Sáu, 07/08/2020, 12:58 [GMT+7]
.
.

Ngày 7/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp kiểm điểm tiến độ công tác tuyên truyền – khánh tiết chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến cụ thể về phương án trang trí khánh tiết bên trong và bên ngoài; phương án trưng bày triển lãm Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh – nơi tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; công tác trang trí khánh tiết trên phạm vi toàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức “Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh” chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; Kế hoạch tuyên truyền chào mừng đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; phương án xây dựng Trung tâm tác nghiệp báo chí phục vụ đại hội.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Đối với phương án trang trí khánh tiết bên trong, bên ngoài và trưng bày triển lãm tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, các pa nô, khẩu hiệu, cờ, cây xanh, tiểu cảnh phải được trang trí đảm bảo trang trọng, thiết thực. Các nội dung thiết kế theo chủ đề, đảm bảo nổi bật lên được thành tựu của tỉnh trong 5 năm, 10 năm qua; những công trình thành tựu nổi bật của tỉnh. Phương án thiết kế phải đặt ra ở mức cao về chất lượng, ý tưởng. Đồng chí giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục làm việc với đơn vị thiết kế hoàn thiện lại phương án, báo cáo lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến Kế hoạch tổ chức “Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh” tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý tưởng trưng bày triển lãm của đơn vị thiết kế, đồng thời yêu cầu nội dung triển lãm phải làm nổi bật lên thành tựu của tỉnh sau 35 năm đổi mới, sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Việc bố trí không gian triển lãm phải chia thành các khu vực: Triển lãm thành tựu chung của tỉnh; thành tựu của 13 địa phương, các sở, ban, ngành; những đóng góp của các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn tỉnh... Đồng chí cũng lưu ý đến công tác trang trí khánh tiết bên ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh cùng những hoạt động bên lề để tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tới tham quan triển lãm.

Về kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền phải phản ánh đầy đủ, đa chiều về những thành tựu, đột phá, cách làm mới, sự đổi mới của tỉnh trong 5 năm qua, 10 năm qua và phải mang ý nghĩa tổng kết lý luận và thực tiễn. Việc tuyên truyền phải thực hiện theo từng chuyên đề cụ thể, bám sát vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, đúng yêu cầu mục tiêu đề ra.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tại các địa phương trên cơ sở các mẫu ma két chi tiết băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, pa nô, tranh cổ động đã được tỉnh duyệt đảm bảo đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện phương án Trung tâm tác nghiệp báo chí phục vụ đại hội, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.