"Xây dựng TP Cẩm Phả có cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025"

Thứ Năm, 23/07/2020, 11:09 [GMT+7]
.
.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cẩm Phả đồng lòng quyết tâm nắm chắc thời cơ, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả (ảnh) để hiểu rõ hơn các mục tiêu của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ này.

- Nhiệm kỳ vừa qua được đánh giá là một nhiệm kỳ thành công của Đảng bộ TP Cẩm Phả. Đảng bộ thành phố đã có những giải pháp gì để đạt kết quả nổi bật này, thưa đồng chí?

+ Bám sát chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, Nghị quyết XXII Đại hội Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn để xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, nhiệm vụ trọng điểm của từng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Thành phố coi trọng xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân; đồng thời phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và các nguồn lực trong nhân dân. Thành phố tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh đổi mới mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tinh giản biên chế, nhất thể hóa các chức danh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành phố quan tâm công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ huy động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ khai thác hiệu quả các tiềm năng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực với 24/26 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết Đại hội và chỉ tiêu chung toàn tỉnh.

Với những thành tích đạt được, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương và tỉnh tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen về các lĩnh vực.

- Trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ thành phố đặt ra các mục tiêu gì trong nhiệm kỳ 2020-2025, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, thăm và kiểm tra cơ sở vật chất Trường THCS Cẩm Thành.
Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả thăm và kiểm tra cơ sở vật chất Trường THCS Cẩm Thành.

+ Đảng bộ thành phố xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, Cẩm Phả tiếp tục phát triển mạnh mẽ dựa trên 4 trụ cột chính: Công nghiệp than, nhiệt điện và vật liệu xây dựng; dịch vụ, thương mại và du lịch; phát triển kinh tế biển; sự đồng thuận của các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mở rộng dân chủ, giữ vững niềm tin của nhân dân; chủ động đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Cẩm Phả là đô thị công nghiệp, dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại, giàu đẹp, văn minh; phấn đấu đến năm 2025 phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I.

- Cẩm Phả phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, vậy địa phương sẽ làm gì để thực hiện mục tiêu này, thưa đồng chí?

Cẩm Phả phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I,
Cẩm Phả phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I.

+ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xác định bám sát các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, tiếp tục khơi dậy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, phát huy mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.

Ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của thành phố. Trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp - xây dựng theo hướng bền vững; kiên quyết không thu hút, phát triển các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; phối hợp, đôn đốc, giám sát ngành Than thực hiện lộ trình chuyển khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò, hoàn thành trước năm 2025.

Về thương mại - dịch vụ và du lịch, thành phố bám sát Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cẩm Phả đến năm 2040, tầm nhìn 2050 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để xây dựng kế hoạch thu hút, triển khai có hiệu quả các dự án. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2020-2030 với ý tưởng “Cẩm Phả 5 mùa yêu” gắn với Đề án tổng thể phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô. Thành phố từng bước phát triển kinh tế biển trở thành ngành kinh tế trọng điểm, trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng gắn với phát triển các khu đô thị ven biển, kết nối với TP Hạ Long và khu kinh tế Vân Đồn.

Thành phố xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, con người Cẩm Phả trở thành điển hình văn hóa, con người Quảng Ninh. Thành phố tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu, trên 75% số phường, xã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND, bí thư đảng ủy không là người địa phương; đối với những nơi nhất thể hóa chức danh, bố trí 1 phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, 1 phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ - trưởng khối vận cấp xã.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

Cao Quỳnh (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.