Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V

Thứ Hai, 06/07/2020, 11:51 [GMT+7]
.
.

Sáng 6/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V để tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động (2015-2020) và 10 năm phong trào thi đua “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác” (2010-2020).

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2015-2020 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2015-2020 được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đã được MTTQ các cấp trong tỉnh liên tục triển khai sâu rộng hướng về cơ sở. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt là khẳng định vai trò, vị thế trên mọi lĩnh vực mà MTTQ tham gia, như: Triển khai phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Từ phong trào “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác”, 10 năm qua, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cán bộ mặt trận tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động, có nhiều sáng kiến và cách làm hiệu quả tại cơ sở, đóng góp cho cộng đồng. Đội ngũ cán bộ ngày càng được chuẩn hóa về trình độ, tâm huyết, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ đã góp phần vào sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức sống và hiệu quả cho các phong trào, cuộc vận động của MTTQ.

Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cán bộ tiêu biểu trong phong trào
Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các cán bộ tiêu biểu trong phong trào "Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác" giai đoạn 2010-2020.

Tại hội nghị, có 20 tập thể, 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác” giai đoạn 2010-2020 đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Trong đó, các nội dung thi đua bám sát Đề án chiến lược “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế” của MTTQ tỉnh, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Hoàng Giang

.
.
.
.
.
.
.
.