Tổng kết Chương trình 135, Đề án 196, Đề án 2085

Thứ Bảy, 18/07/2020, 17:27 [GMT+7]
.
.

Ngày 18/7, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình 135, Đề án 196, Đề án 2085 và phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Bẩy, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Uỷ ban Dân tộc.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung tay của cộng đồng, xã hội, với quyết tâm và nỗ lực của chính người dân tại địa bàn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), biên giới, sau 4 năm thực hiện (giai đoạn 2016 – 2020), chương trình 135, đề án 196 và phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu chương trình 135” đã đi vào cuộc sống, tạo sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về diện mạo nông thôn, miền núi, biên giới, địa bàn ĐBKK, nhất là về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện và nâng cao một cách thực chất điều kiện sống của hộ nghèo, cận nghèo và người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở địa bàn ĐBKK, miền núi, biên giới của tỉnh. Đến hết năm 2019, 100% xã, thôn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh ra khỏi diện ĐBKK; hoàn thành mục tiêu đề án 196 (về đích trước 1 năm); 8/8 nhóm mục tiêu cụ thể của đề án đều hoàn thành và hoàn thành vượt. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình 135, Đề án 196 giai đoạn 2016-2020 là trên 1.770 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là trên 1.500 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa là gần 270 tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Giai đoạn 2016-2020, chương trình 135, đề án 196 đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 696 công trình hạ tầng thiết yếu vùng ĐBKK, biên giới của tỉnh. Đến nay, 100% xã ĐBKK có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã; 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn; 100% số hộ dân ở các xã, thôn ĐBKK được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 97,82% số hộ dân tại xã, thôn ĐBKK được sử dụng nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, đề án 196 đã thực hiện hỗ trợ 9.431 lượt hộ nghèo, cận nghèo, với 283 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, gắn với Chương trình OCOP, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 61,99% năm 2015 xuống còn 13,38% cuối năm 2019.

Phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020 đã được triển khai sâu rộng từ cơ sở, nhận được sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, cộng đồng, xã hội và đem lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2017 đến năm 2019, thông qua phong trào thi đua và các đợt vận động đã kêu gọi được sự tham gia hưởng ứng, ủng hộ của trên 1.000 lượt tổ chức, cá nhân, với tổng kinh phí huy động được là trên 96 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ trên, đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 1.389 hộ, xây dựng 3 công trình trường học và hỗ trợ thực hiện các tiêu chí, điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, văn hóa xã hội đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đối với đề án 2085, sau 2 năm thực hiện, đề án đã thực hiện hỗ trợ 4.210 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại các xã, thôn, bản ĐBKK trên địa bàn tỉnh về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và vốn vay sản xuất kinh doanh, với tổng kinh phí trên 59 tỷ đồng. Qua thực hiện Đề án đã góp phần giải quyết căn bản việc thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và một phần nhu cầu về vốn vay phát triển sản xuất ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, tạo sinh kế bền vững cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người dân ở địa bàn ĐBKK.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Võ Văn Bẩy, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Uỷ ban Dân tộc, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thực hiện Chương trình 135, Đề án 196, Đề án 2085, với cách làm chủ động, sáng tạo, đột phá và đem lại hiệu quả cao, tạo sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về diện mạo nông thôn, miền núi, biên giới, địa bàn ĐBKK; góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc..
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những kết quả trong giai đoạn vừa qua, sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số và vùng núi của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, trong đó, tập trung vào nâng cấp hạ tầng cơ sở, dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa cơ sở, môi trường.

Các địa phương tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, chú trọng xây dựng, nhân rộng các dự án, mô hình phát triển sản xuất với quy mô hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo ra các sản phẩm nông lâm nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, gắn với thực hiện Chương trình  OCOP; củng cố, thành lập và phát triển các hợp tác xã liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp. Xác định đây là nhiệm vụ và khâu đột phá cần tập trung thực hiện để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí cũng nhấn mạnh, mọi sự quan tâm, đầu tư của nhà nước sẽ thực sự hiệu quả khi phát huy được vai trò chủ thể của chính người dân, cộng đồng dân cư vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, phải tiếp tục lan tỏa rộng khắp hơn nữa những tấm gương, những cách làm hay trong việc phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn sẽ luôn đồng hành với người dân và địa bàn vùng núi, dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, 101 tập thể, 103 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 135, Đề án 196, Đề án 2085 và phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.