Tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ

Thứ Hai, 20/07/2020, 11:03 [GMT+7]
.
.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sát tình hình thực tiễn tại địa phương, việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU của Tỉnh ủy về "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" được gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kết luận số 34-KL/TW của Trung ương đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực ở Tiên Yên. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tiên Yên được Quảng Ninh chọn làm điểm về thực hiện Đề án 25 của tỉnh trong thực hiện hợp nhất một số cơ quan đảng, chính quyền và một số chức danh cán bộ chủ chốt. Huyện đã tiên phong trong thực hiện đề án nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND huyện, 8/11 Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, Bí thư cấp uỷ huyện và cấp xã không là người địa phương. Để tăng cường kiểm soát quyền lực, ở cấp xã, huyện thí điểm thực hiện mô hình 1 Phó Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch HĐND, 1 Phó Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng khối đoàn thể xã.

Đồng chí Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên tặng hoa chúc mừng đồng chí Lộc Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Rui. Ảnh: Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên).
Đồng chí Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lộc Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Rui. Ảnh: Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên).

Tiên Yên cũng thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu, Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh Thanh tra; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị; Chánh Văn phòng Huyện uỷ đồng thời là Chánh Văn phòng HĐND, UBND. Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin đồng thời là Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa. Giám đốc Ban Quản lý dự án đồng thời là Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất. Huyện đã thực hiện hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện. Cụ thể: Cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện hợp nhất thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra huyện ủy hợp nhất với Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND thành Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND.

Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Yên, khẳng định: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC và tinh giản biên chế gắn với đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần giữ vững sự ổn định phát triển.

Đáng chú ý, thời gian qua, huyện Tiên Yên còn tích cực, chủ động trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và cấp thôn (sáp nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực; sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính xã Đại Dực mới sau sáp nhập; sắp xếp, sáp nhập giảm 3 thôn thuộc các xã Điền Xá, Hải Lạng, Phong Dụ); sau sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã giảm 1 đơn vị (còn 10 xã và 1 thị trấn); tổng số thôn, khu phố giảm còn 119 (109 thôn và 10 khu phố).

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện Tiên Yên. Ảnh: Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên).
Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện Tiên Yên. Ảnh: Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên).

Bên cạnh đó, huyện còn xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế và một số đơn vị sự nghiệp công lập khác. Với việc tập trung đi trước một bước trong sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, trong giai đoạn 2015- 2020, huyện Tiên Yên đã giảm được 3 cơ quan chuyên môn, 6 đơn vị sự nghiệp công lập, 65 điểm trường và giảm 22,6% biên chế công chức.

Đặc biệt, 5 năm qua, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Việc nắm bắt thông tin từ cơ sở, chủ động chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh được huyện thực hiện nhanh chóng, từ đó tạo ra sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức thi tuyển 16 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện rà soát, bố trí sắp xếp lại đội ngũ CBCC theo vị trí việc làm. Trong nhiệm kỳ, huyện đã tinh giản 109 CCVC, hợp đồng lao động 68, thực hiện điều động, luân chuyển 56 lượt cán bộ cấp huyện, xã. 100% thôn, khu phố thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Qua đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ các thôn, khu phố được phát huy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng tại cơ sở.

Mặt khác, huyện Tiên Yên còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. 5 năm qua, Huyện ủy, BTV Huyện ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện thực hiện 17 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng đối với 63 lượt tổ chức Đảng; thực hiện 21 cuộc thanh tra đối với 26 lượt cơ quan. Qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; đồng thời thu hồi về ngân sách nhà nước trên 2,3 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị nhằm phục vụ nhân dân của huyện Tiên Yên trong thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển KT-XH trên địa bàn.

Thái Cảnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.