Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho văn kiện Đại hội

Thứ Năm, 23/07/2020, 08:02 [GMT+7]
.
.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao của mình đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Xác định Báo cáo chính trị của Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định hướng phát triển của tỉnh, nên công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng. Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Quảng Ninh đã huy động sự đóng góp ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, ý kiến tham gia của Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh; ý kiến tham gia của đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, các đại hội chi, đảng bộ cơ sở; các ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị lần 6 và dự thảo Nghị quyết lần 2 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Theo đánh giá của Tỉnh uỷ, việc thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bám sát vào các gợi ý của Trung ương và tỉnh; phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể. Không khí thảo luận tại các hội nghị sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao. Nhiều ý kiến xác đáng, sâu sắc, thể hiện sự nghiên cứu kỹ, đồng thời biểu hiện sự tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh, của đất nước.

Ghi nhận tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vừa diễn ra, về cơ bản, các ý kiến khẳng định dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung Báo cáo đã bao trùm trên các lĩnh vực, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; từ đó đề ra những giải pháp để khắc phục. Các đại biểu cũng bày tỏ sự nhất trí cao với kết cấu, bố cục, chủ đề, nội dung và phương châm Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, trong đó, có nhiều điểm mới, điểm nhấn... Đối với những kết quả đạt được, nhiều ý kiến nhận định trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao tầm vóc, vị thế và uy tín của tỉnh trong cả nước và với các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Riêng đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, đã có rất nhiều ý kiến thảo luận, hiến kế, thể hiện trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết đối với sự phát triển của tỉnh giai đoạn tới. Trong đó, cơ bản đồng tình với mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, nhân văn, đổi mới, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao nhanh đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của miền Bắc.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
 Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ảnh: Hoàng Giang 

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; bên cạnh đó bày tỏ một số băn khoăn và đề nghị dự thảo cần phân tích sâu hơn dự báo tình hình thế giới, trong nước thời gian tới ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là hậu quả nặng nề, khó lường của đại dịch Covit-19, từ đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp, khả thi. Đồng tình với ý kiến này, nhiều đại biểu cũng thể hiện sự trăn trở, suy nghĩ và yêu cầu cần làm rõ những nội dung còn thiếu, còn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tất cả các ý kiến đều được thảo luận trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn để đi đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng nghị quyết đúng với định hướng, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Một số ý kiến cũng đề nghị trong dự thảo Báo cáo chính trị cần so sánh kết quả đạt được với mục tiêu Nghị quyết đề ra; phải xác định mục tiêu phát triển đột phá hơn. Về chủ đề Đại hội, cần tiếp tục nghiên cứu, phản ánh được khát vọng đổi mới, sáng tạo, đột phá vươn lên trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh… Các đại biểu cũng đề nghị Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung từ ngữ trong dự thảo Báo cáo chính trị cần định lượng rõ, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.