Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 7/2020

Thứ Ba, 28/07/2020, 18:03 [GMT+7]
.
.

Chiều 28/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá, kiểm điểm công tác tháng 7/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong tháng 7/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII để HĐND tỉnh quyết nghị thông qua 22 nghị quyết; chỉ đạo triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến an sinh xã hội, quản lý biên chế và thu, chi ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ đạo nắm bắt thường xuyên tình hình triển khai nghị quyết liên quan đến hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19. Đến nay, đã thực hiện hỗ trợ 48/48 viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ 100% về tài chính; 131/131 hộ nghèo; 324/324 hộ cận nghèo. Chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.

Thực hiện chương trình công tác, trong tháng 7/2020 các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh theo phân công; phối hợp với văn phòng tiếp thu, rà soát, hoàn thiện trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực ban hành các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp  thứ 18 HĐND tỉnh; chủ động triển khai các công việc theo kế hoạch công tác và chức năng, thẩm quyền.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhân, đánh giá cao kết quả công tác Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh thực hiện trong tháng 7/2020. Qua báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất bổ sung cuộc giám sát đầu tư công trung hạn 2016-2020 gắn liền với giám sát kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung giám sát vào những vấn đề bất cập sau phân cấp đầu tư và nhiệm vụ chi gắn với thực hiện Nghị quyết 16, Nghị quyết 38 và Nghị quyết 822 về đầu tư công trung hạn.

Chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho các Ban HĐND tỉnh, đối với mảng kinh tế - ngân sách, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách tập trung giám sát một số địa phương trong việc thực hiện các giải pháp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách.

"Tỉnh đã yêu cầu các địa phương thực hiện ngay chủ trương cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ các công trình, dự án chưa thực sự cấp bách, các công trình thuộc danh mục đầu tư từ nguồn thu phí, tiền sử dụng đất của địa phương bị hụt thu trong 6 tháng đầu năm 2020. Do đó, Ban Kinh tế Ngân sách phải tập trung rà soát những công trình, danh mục dự án mà HĐND cấp huyện quyết định thông qua trong kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020, trong đó yêu cầu kiên quyết thu hồi hoặc dừng triển khai và điều chuyển nguồn vốn đầu tư công năm 2020 và trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đến ngày 15/6/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 10%; các dự án giải ngân trên 10% nhưng hiệu quả thấp; các dự án đến ngày 30/6/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn, từ đó, dành nguồn lực cho đầu tư công trình thiết yếu, có khả năng hoàn thành để tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công phần vốn ngân sách cấp huyện, phấn đấu hếtquý III/2020, 100% các địa phương đạt tỷ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư công. Đồng thời, qua giám sát, nếu phát hiện bất cập, đề xuất HĐND cấp huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề để điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 cấp huyện".

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Ban Kinh tế Ngân sách giám sát, đề xuất các giải pháp đảm bảo thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn, đặc biệt chú ý các yếu tố tác động mới, sau khi có các ca lây nhiễm Covid-19 mới. Các giải pháp phải thật sự sát sao theo từng tuần về thu ngân sách trên địa bàn theo kịch bản năm 2020. Bên cạnh đó, tập trung giám sát những vấn đề liên quan đến các dự án có sử dụng đất ngoài ngân sách đang gặp khó khăn về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Ban Pháp chế tăng cường giám sát để đánh giá lại về cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức tại một số địa bàn trọng điểm; giám sát kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ để tham mưu cho tỉnh định hướng thời gian. Ban Văn hóa - Xã hội đẩy mạnh giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT tới đây đảm bảo an toàn; đồng thời, giám sát, nhắc nhở cơ sở kinh doanh, nhân dân tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Hiện nay, toàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác GPMB, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao của nhân dân, vì vậy, các Ban, các đại biểu HĐND chuyên trách cần nâng cao hiệu quả hoạt động, thể hiện vai trò của HĐND trong việc kiểm tra, đôn đốc và động viên kịp thời công tác này.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.