Sự kiện tuần này

Thứ Hai, 13/07/2020, 07:53 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 13 đến 19/7, dự kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 13/7:

UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả rà soát các dự án nợ tiền sử dụng đất, chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và đề xuất danh mục các dự án ưu tiên triển khai trong năm 2020 thuộc Đề án triển khai mô hình Thành phố thông minh.

Buổi chiều, Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình lập, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 10/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát, xử lý phương tiện ô tô quá tải, quá khổ, vi phạm kích thước, thành thùng xe".

- Thứ Ba, ngày 14/7:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV báo cáo Ban Chấp hành trình Trung ương phê duyệt Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026).

UBND tỉnh họp bàn giải pháp thúc đẩy XNK hàng hóa qua cảng biển Quảng Ninh; thống nhất kế hoạch triển khai Thông báo số 267/TB-UBND ngày 25/6/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức thực hiện quy hoạch cảng biển Quảng Ninh và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước, chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

UBND tỉnh đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để bàn giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Ninh.

- Thứ Tư, ngày 15/7:

UBND tỉnh làm việc với tỉnh Hải Dương giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Buổi chiều, UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc xác định lại đường mép biển thấp nhất trung bình nhiều năm; nghe báo cáo tình hình xử lý kiến nghị của Công ty Tân Tiến liên quan đến đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xút 20.000 tấn/năm và thương phẩm khác tại KCN Việt Hưng, TP Hạ Long.

- Thứ Năm, ngày 16/7:

Họp các Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh; triển khai dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW và Thông báo số 197/TB-VPCP.

Buổi chiều, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình 135, Đề án 196 về nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020.

UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai tín dụng chính sách tại thành phố Móng Cái.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tọa đàm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2002/NQLT giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

- Thứ Sáu, ngày 17/7:

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Buổi chiều, Họp các Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn các địa phương khu vực miền Tây.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.