Sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm

Thứ Tư, 29/07/2020, 15:35 [GMT+7]
.
.

Sáng 29/7, Ban Chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”;  chủ động nắm, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp ngay từ cơ sở; chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương, cơ quan, đơn vị thực chất, tránh hình thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, nắm tình hình nhân dân, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát; thường xuyên theo dõi sát tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp; rà soát, sửa đổi quy chế phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Thu Hoài – Đức Phong

.
.
.
.
.
.
.
.