"Nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ chủ quyền quốc gia"

Chủ Nhật, 19/07/2020, 11:12 [GMT+7]
.
.

Nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ V đề ra không chỉ hoàn thành mà còn vượt cao. Đây chính là tiền đề vững chắc để Cô Tô vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, với một khí thế mới. Trước thềm Đại hội lần thứ VI, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Đồng chí Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.
Đồng chí Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, bức tranh kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều khởi sắc. Những nét nổi bật so với trước đây là gì, thưa đồng chí?

+ Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Cô Tô đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra trong Nghị quyết. Kinh tế có bước phát triển nhanh và bền vững. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 15,65%, cao hơn so với bình quân chung của huyện giai đoạn 2011-2015 (13,35%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng dựa trên lợi thế so sánh của huyện. Thương mại - dịch vụ chiếm 60,2%, tăng 34,6% so với năm đầu nhiệm kỳ (26,2%); tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 15,5%, giảm 12,9% so với năm đầu nhiệm kỳ (28,4%); nông nghiệp chiếm 23,7%, giảm 21,7% so với năm đầu nhiệm kỳ (45,4%). Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước 10% và hàng năm đều vượt trên 10% so với dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 57 triệu đồng năm 2015 lên 88 triệu đồng năm 2019, phấn đấu  ≥ 92 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2020 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là từ 90 triệu -100 triệu đồng). Đến ngày 31/7/2019, huyện Cô Tô không còn hộ nghèo. 100% các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, bức tranh KT-XH của huyện đã có nhiều khởi sắc.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, bức tranh kinh tế - xã hội của huyện Cô Tô đã có nhiều khởi sắc.

- Về công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng đã được Đảng bộ huyện Cô Tô  triển khai như thế nào trong nhiệm kỳ qua?

+ Cô Tô đã xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết, dân chủ, thống nhất; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân, chủ động, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô được giải quyết nhanh gọn, chính xác, tạo thuận lợi cho người dân.
Thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô được giải quyết nhanh gọn, chính xác, tạo thuận lợi cho người dân.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018, Huyện ủy, tiếp tục triển khai Đề án 25 với các yêu cầu cao hơn, toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, theo hướng tinh gọn hơn, sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng tương đồng để tránh sự trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ; tăng cường cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, mở rộng xã hội hóa, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp cho phù hợp với nhiệm vụ.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng và dân vận chính quyền; tích cực đối thoại với đội ngũ bí thư chi bộ, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở và nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý tốt đơn thư, khiếu nại, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Phát huy dân chủ, tạo sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

- Vậy mục tiêu cốt lõi mà Đảng bộ huyện Cô Tô đặt ra trong Đại hội nhiệm kỳ này là gì?

+ Nhiệm vụ cốt lõi của Đảng bộ huyện Cô Tô trong nhiệm kỳ tới đặt ra đó là: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển đảo; xây dựng Cô Tô trở thành huyện đảo nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân khá giả, trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao.

Huyện đã xác định hướng đi, đặt ra mục tiêu và các nhóm chỉ tiêu cụ thể cùng với nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Trong đó, chúng tôi xác định nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế luôn đi đôi với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng với xu thế phát triển của huyện; đẩy mạnh đầu tư công nghệ thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa con người Cô Tô, tạo nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Các đại biểu Đại hội Đảng bộ thị trấn Cô Tô bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ mới. Ảnh: Công Quý (Trung tâm TT&VH Cô Tô)
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Cô Tô bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ mới. Ảnh: Công Quý (Trung tâm TT&VH Cô Tô)

- Đồng chí cho biết những nhiệm vụ đột phá sẽ được Cô Tô thực hiện trong thời gian tới?

+ Trong những năm tới, chúng tôi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ là chủ yếu; quan tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng tâm, trọng điểm; phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và khoa học, công nghệ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng Cô Tô trở thành điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có tính cạnh tranh cao, với những sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với văn hóa địa phương; đẩy mạnh kết nối các tuyến du lịch trong và ngoài nước. Quan tâm, đầu tư, phát triển nuôi trồng, chế biến các loài hải sản chủ lực của địa phương, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giá thành cao cung cấp cho thị trường và phục vụ du lịch.

 Bên cạnh đó, huyện Cô Tô đề ra 6 Đề án và 5 công trình trọng điểm là những đề án, công trình mang tính động lực, tạo sự đột phá để Cô Tô phát triển nhanh, bền vững và trong tương lai không xa Cô Tô sẽ trở thành huyện đảo nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân khá giả, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế.

Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm có tới 255.000 lượt khách du lịch đến với Cô Tô từ
Từ 2015 đến nay, trung bình mỗi năm có tới 255.000 lượt khách du lịch đến với Cô Tô.

- Là huyện đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới sẽ được thực hiện thế nào, thưa đồng chí?

+ Cô Tô được xem như phên dậu vững chắc vùng Đông bắc của Tổ quốc. Có thể khẳng định, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo luôn được Đảng bộ và các cấp chính quyền Cô Tô đặt lên hàng đầu. Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương. Chú trọng công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng và mọi người dân. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Thực hiện hoàn thành quy hoạch khu căn cứ chiến đấu của huyện. Triển khai thực hiện các công trình, dự án quy hoạch mang tính lưỡng dụng giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Một buổi tuần tra trên biển của các chiến sĩ biên phòng đảo Cô Tô. Ảnh: Công Quý (Trung tâm TT-VH Cô Tô)
Một buổi tuần tra trên biển của các chiến sĩ biên phòng đảo Cô Tô. Ảnh: Công Quý (Trung tâm TT-VH Cô Tô)

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền các cấp về công tác an ninh. Chú trọng giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo, an ninh nông thôn, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tiễn của thế trận an ninh nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và việc giải quyết mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chủ động đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái; phòng ngừa, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn giao thông. Quản lý chặt chẽ nhân khẩu, kiểm soát tốt người lao động, du khách trong và ngoài nước đến địa phương; không để hình thành những điểm nóng về an ninh, trật tự. Phấn đấu xây dựng Cô Tô là địa bàn trong sạch không có ma túy, không có tội phạm, xây dựng Cô Tô có môi trường sống bình yên.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí. Xin chúc Đại hội Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp!

Mai Linh (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.