Nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Thứ Ba, 14/07/2020, 14:39 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh hiện có 13 đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, BCH các đảng bộ đã khẩn trương ban hành nghị quyết, thông qua chương trình hành động  với quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Là Đảng bộ được Tỉnh ủy lựa chọn làm đại hội điểm cấp trên cơ sở, Đảng bộ TP Móng Cái đã chuẩn bị kỹ cho tổ chức Đại hội. Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu kinh tế cửa khẩu, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng khu vực biên giới hóa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, BCH Đảng bộ thành phố đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành Nghị quyết Đại hội, thông qua Chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Đồng thời phân công từng đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Cầu phao km3+4 Cảng ICD Thành Đạt. Ảnh: Thái Cảnh
 Cầu phao Km3+4 Cảng ICD Thành Đạt (TP Móng Cái). Ảnh: Thái Cảnh

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ thành phố tập trung triển khai ngay sau Đại hội là lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng mà tỉnh và trung ương chỉ đạo. Ngay đầu nhiệm kỳ, thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt 2 quy hoạch chiến lược, là quy hoạch tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và quy hoạch chung xây dựng TP Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án lớn, dự án động lực; thực hiện tốt cải cách hành chính, nhân lực Khu kinh tế cửa khẩu.

Sau tổ chức thành công Đại hội, BCH Đảng bộ huyện Bình Liêu cũng nhanh chóng xây dựng Chương trình hành động, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bình Liêu tập trung phát triển nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng chương trình Nông thôn mới
Xã Húc Động (huyện Bình Liêu) đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Bình Liêu đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành những mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới. Huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XXVIII Đảng bộ huyện, Chương trình hành động Nghị quyết này tới các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện để nắm rõ, hiểu sâu. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện của tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên.

Cùng với TP Móng Cái và huyện Bình Liêu, các đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức đại hội cũng khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động để hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Chương trình hành động của mỗi cấp ủy đều cô đọng, súc tích, bao quát được các nội dung mà nghị quyết đề ra; đặc biệt chú trọng vào các giải pháp thực hiện, xác định những nhiệm vụ cụ thể, có khả năng hoàn thành. Đồng thời, gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, đơn vị có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm cao của các địa phương, đơn vị trong tỉnh để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.