Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XIII

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 21/07/2020, 16:21 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/7/2020, HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết số 263/NQ-HĐND "Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021". Cụ thể như sau:

Điều 1. Đồng ý cho ông Nguyễn Đồng và ông Đỗ Văn Lực thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do đã chuyển công tác ra ngoài tỉnh và vì lý do sức khỏe.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm thông báo đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh địa bàn thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả cử tri nơi đại biểu ứng cử theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

.
.
Các tin cùng sự kiện
.
.
.
.
.
.