Ngành than kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Thứ Tư, 29/07/2020, 19:20 [GMT+7]
.
.

Chiều 29/7, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Gần 25 năm qua, công tác tuyên giáo và hoạt động truyền thông của ngành than luôn chủ động, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. 

Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua trên 400 tập thể, cá nhân đã được Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Than Quảng Ninh khen thưởng.

Phát huy những những kết quả đã đạt được, thời gian tới, công tác tuyên giáo của ngành than tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm tính chính trị, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó tập trung bám sát sự lãnh, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt chức năng, định hướng chính trị, tư tưởng. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn.

rẻ
Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Than Quảng Ninh tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo.

Nhân dịp này Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Than Quảng Ninh tặng giấy khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo.

Mai Hương

 

.
.
.
.
.
.
.
.