Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Hai, 13/07/2020, 14:02 [GMT+7]
.
.

Sáng 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác khoa giáo. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của tỉnh và trung ương, các chính sách liên quan tới lĩnh vực khoa giáo được kịp thời, theo đúng chỉ đạo. Công tác phối hợp, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được chú trọng, có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cùng với các sở, ngành khối khoa giáo tập trung triển khai hoàn thành các mục tiêu trên các lĩnh vực khoa giáo theo Nghị quyết 20-NQ/TU của Tỉnh ủy và chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”. Đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động dự báo tình hình tư tưởng, các vấn đề nảy sinh trên các lĩnh vực khoa giáo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cơ chế phối hợp trong công tác khoa giáo, tạo sự đồng thuận trong Đảng và nhân dân.

Dương Hương

.
.
.
.
.
.
.
.