Giám sát công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao

Thứ Năm, 23/07/2020, 16:39 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/7, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với TX Đông Triều về hiệu quả đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.

TX Đông Triều hiện có 1 công trình thiết chế văn hóa, thể thao cấp thị xã; 21/21 xã, phường có trung tâm văn hóa - thể thao, trong đó 2 trung tâm đạt chuẩn là Bình Khê, Xuân Sơn; 7/21 xã, phường có nhà văn hóa đa năng; 167/167 thôn, khu có nhà văn hóa với diện tích từ 500 đến 1.500m2; 100% xã, phường xây dựng nhà thi đấu đa năng...

ĐoàngiámsátHĐND  giámsáttạiNhàLuyệntậpvàthiđấuđanăngcôngty  TNHH MTV Than MạoKhê–Vinacomin
Đoàn giám sát tại Nhà luyện tập và thi đấu đa năng của Công ty TNHH MTV Than Mạo Khê–Vinacomin.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế hoạt động của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã; Nhà luyện tập và thi đấu đa năng Công ty TNHH MTV Than Mạo Khê – Vinacomin; một số công trình nhà văn hóa thôn, khu, trung tâm văn hóa cấp xã, điểm vui chơi, sân thể thao… tại các xã, phường Xuân Sơn, Bình Khê, Việt Dân.

Qua khảo sát đa số các công trình đều nhận được sự quan tâm của cấp, có sự đầu tư bài bản từ thị xã đến thôn, khu. Qua đó, cơ bản đảm bảo mục tiêu phục vụ các hoạt động đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân, phát huy được hiệu quả sau đầu tư. Địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư các hệ thống thiết chế văn hóa,  thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng phát triển đô thị. Các công trình do doanh nghiệp đầu tư hay giao cho doanh nghiệp quản lý, khai thác mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số công trình chưa khai thác hết công năng sử dụng, hiệu quả hoạt động chưa cao, công tác quản  lý của cán bộ văn hóa còn hạn chế trong cơ chế vận hành các thiết chế.

Đoàn giám sát tại Nhà văn hóa phường Xuân Sơn,
Đoàn giám sát tại Nhà văn hóa phường Xuân Sơn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TX Đông Triều, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có những trao đổi, kiến nghị đối với địa phương: Cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn, đồng thời, chuẩn hóa đội ngũ con người, xây dựng cơ chế hoạt động, phát huy tính sáng tạo trong công tác thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn; đặc biệt là tập trung thiết chế văn hóa cho trẻ em, người cao tuổi; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm.

Từ thực tiễn quản lý vận hành, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định, Đông Triều là điểm sáng của tỉnh về đầu tư và quản lý khai thác vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu làm việc với TX Đông Triều.
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc với TX Đông Triều.

Đồng chí đề nghị thị xã tiếp tục tập trung rà soát thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch, dành quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao, đảm bảo các tiêu chí quy định hiện hành, hướng đến xây dựng TP Đông Triều trong tương lai; tiến hành rà soát đánh giá hiện trạng các thiết chế văn hóa hiện có; xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình ưu tiên cho đầu tư, chỉnh trang nâng cấp, xây mới các thiết chế văn hóa; đánh giá tổ chức và phương thức hoạt động, đưa ra các mô hình hoạt động mới phù hợp với địa phương, với yêu cầu chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm đến đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ thị xã đến thôn, khu; gắn phát triển kinh tế với xây dựng các thiết chế văn hóa; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát sau đầu tư, kịp thời giải quyết, khắc phục những bất cập tồn tại.

Đinh Hằng –Thanh Hải

.
.
.
.
.
.
.
.