Đợt cao điểm tuyên truyền về đại hội đảng

Thứ Năm, 23/07/2020, 13:57 [GMT+7]
.
.

Công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang được các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh thực hiện toàn diện, đồng bộ, hình thức sinh động, nội dung phong phú, phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân...

Đại hội đảng bộ
Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh trong ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, Tiểu ban tuyên truyền - Khánh tiết đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 01-KH/TBTTKT ngày 24/4/2020. Trong đó, yêu cầu công tác tuyên truyền phải đảm bảo đúng định hướng chính trị, hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm bảo sâu rộng, hệ thống, đồng bộ và chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ đã đề ra, thời gian qua, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp thông qua hội nghị cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư... Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đã mở các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn trao đổi, thảo luận về đại hội đảng bộ các cấp.

Hiện trên các ấn phẩm của Trung tâm Truyền thông tỉnh đều mở chuyên mục “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”. Đến nay, Trung tâm đã đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự  tuyên truyền về kết quả đại hội cấp cơ sở, phong trào thi đua của nhân dân các dân tộc trong tỉnh lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; gương tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện hiệu quả mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020... Các cơ quan báo chí Trung ương như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân cũng quan tâm và dành nhiều thời lượng đăng, phát các nội dung tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020...

Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ VI được treo trên khắp tuyến đường của huyện.
Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ VI được treo trên khắp tuyến đường của huyện.

Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh còn chú trọng thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, bảng điện tử, tranh cổ động về đại hội đảng bộ các cấp; in, thâu băng gắn xe lưu động để tuyên truyền; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp... Đến nay, thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tin tưởng và phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết, từ nay đến khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các địa phương, các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm về đại hội, đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy đảng, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực. Trong tuyên truyền, đặc biệt coi trọng việc định hướng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến Đại hội.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.