Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ Tư, 01/07/2020, 13:07 [GMT+7]
.
.

Xác định huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên; là cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, những năm qua, LLVT tỉnh đã đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác huấn luyện chiến sĩ mới ngày càng được nâng cao.
Chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới ngày càng được nâng cao.

Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng và Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu. Trên cơ sở đó, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ cách mạng, quân đội, đơn vị cũng như tầm quan trọng của công tác huấn luyện trong xây dựng quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên, sẵn sàng vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Công tác chỉ đạo huấn luyện có nhiều đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình, sát với từng đối tượng, như: Huấn luyện tại chức cho cơ quan, sử dụng công nghệ thông tin; huấn luyện tập trung, dã ngoại cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với đơn vị, sát với từng đối tượng.

Những năm qua, các đơn vị đã làm mới hơn 2.000 mô hình học cụ, sổ sách giáo án; các loại chông mìn, cạm bẫy; vật chất phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão... phục vụ công tác huấn luyện.

Trong huấn luyện thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực; “Thiết thực, từng bước, vững chắc” đối với lực lượng dự bị động viên; “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ. Đối với huấn luyện chiến sĩ mới tập trung vào các nội dung: Giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, điều lệnh, kỹ thuật bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn, chiến thuật từ từng người đến tổ bộ binh…

Bên cạnh đó, toàn lực lượng đã tích cực củng cố thao trường, bãi tập, phát huy sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đảm bảo cho huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, sổ sách, giáo án, thao trường bãi tập, đầu tư hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động tu sửa, củng cố hệ thống thao trường huấn luyện; làm mới hơn 2.000 mô hình học cụ, sổ sách giáo án; các loại chông mìn, cạm bẫy; vật chất phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão... phục vụ công tác huấn luyện.

Trong quá trình tổ chức huấn luyện, các đơn vị thường xuyên chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; kết hợp với địa phương làm tốt công tác dân vận; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Đại đôi Pháo 37mm Đặng Bá Hát  T1/2020.
Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Đại đội Pháo 37mm Đặng Bá Hát, tháng1/2020.

Cụ thể: Đối với huấn luyện bộ đội thường trực, đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung; chú trọng huấn luyện đội ngũ cán bộ và chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, kết quả kiểm tra hằng năm đều đạt khá, giỏi. Đối với huấn luyện lực lượng dự bị động viên, đã kết hợp huấn luyện dã ngoại với làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua 100% các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch, quân số đạt 90-95%, kết quả đạt khá. Với huấn luyện chiến sĩ mới, qua kiểm tra các nội dung: Giáo dục chính trị, bắn súng, ném lựu đạn, thuốc nổ, chiến thuật, hậu cần, kỹ thuật... 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có từ 75-80% đạt khá, giỏi.

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, LLVT toàn tỉnh xác định tiếp tục triển khai quyết liệt, toàn diện các nội dung, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo bước đột phá về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung, biện pháp chủ yếu, như: Làm tốt công tác giáo dục tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác huấn luyện; nâng cao phương pháp huấn luyện, quản lý bộ đội cho đội ngũ cán bộ các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật gắn với xây dựng nền nếp chính quy; tiếp tục củng cố hệ thống thao trường bãi tập; điều chỉnh kế hoạch huấn luyện cho phù hợp với tình hình thực tiễn...

Hoàng Nhi

.
.
.
.
.
.
.
.