Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV thành công tốt đẹp

Thứ Tư, 22/07/2020, 18:04 [GMT+7]
.
.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 22/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào BCH Đảng bộ thành phố; bầu Bí thư Thành ủy và thông qua Nghị quyết Đại hội. Tới dự có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Quang cảnh ngày làm việc thứ hai của Đại hội.
Quang cảnh ngày làm việc thứ hai của Đại hội.

Trong ngày làm việc thứ hai, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, các đại biểu tham dự Đại hội đã chia tổ thảo luận, thống nhất đề án nhân sự BCH Đảng bộ thành phố và tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 với 55 đồng chí. Quy trình bầu BCH được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo yêu cầu hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy. Các đồng chí tham gia cấp ủy khóa XXV thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ, uy tín, có khả năng đoàn kết, quy tụ và năng lực thực tiễn để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

Các đại biểu thảo luận
Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1 về nhân sự BCH Đảng bộ TP Hạ Long khóa XXV.

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXV với số phiếu 339/339, đạt 100%. Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội là việc làm mới, thể hiện sự mở rộng dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao, cùng với đó phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự, góp phần nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân.

Các đại biểu
Các đại biểu phát huy vai trò của đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ TP Hạ Long khóa XXV đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 đồng chí. Các đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy là: Nguyễn Anh Tú, Vũ Thị Mai Anh, Phạm Lê Hưng; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Hoàng Quý giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tiếp đó, Đại hội đã bầu 51 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đại diện trên 22.000 đảng viên của Đảng bộ TP Hạ Long đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; BCH khóa XXV ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội; chia tay các đồng chí Ủy viên BCH khóa XXIV không tái cử.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa XXV.

Đại hội đã nghe dự thảo và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Theo đó, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định: Kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh, thân thiện, nhân văn.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ thành phố khóa XXV.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long, khẳng định: Sau Đại hội là tiếp tục chặng đường phát triển mới, đưa Hạ Long trở thành đô thị hiện đại - truyền thống, trung tâm du lịch quốc gia, mang đẳng cấp quốc tế, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Mặc dù, thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức, song chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong thành phố sẽ kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, thường xuyên đổi mới; nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đã đề ra. Trước mắt phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KT-XH năm 2020, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Một số chỉ tiêu chính đến năm 2025:

- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ và thuế sản phẩm 59,5%; công nghiệp và xây  dựng 39,5%; nông-lâm-ngư nghiệp 1%.

-Thu nội địa và các chỉ tiêu thành phố thu tăng bình quân từ 15%.

- Tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân đạt trên 55%/năm trong tổng chi ngân sách.

- Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2025 đạt từ 15.000 USD trở lên.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 2020-2025 đạt từ 300.000 tỷ đồng.

- Năm 2022: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Năm 2025 có 80% phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Mỗi năm tạo việc làm mới cho 6.500 lao động trở lên.

- Giai đoạn 2021-2015, thành phố không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo.

- Mỗi năm kết nạp từ 450 đảng viên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên, trong đó có 20% hoành thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 85% trở lên.


Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.