Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh thành công tốt đẹp

Chủ Nhật, 12/07/2020, 11:58 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ra mắt Ban Chấp hành khóa mới và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

h
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng tiếp tục phần tham luận, đóng góp ý kiến và tổng hợp ý kiến các chi, đảng bộ trực thuộc và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tham gia báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XXIII; ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

f
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã nghe dự thảo và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Công an các cấp. Xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Phát huy vai trò tham mưu của lực lượng Công an đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. Đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội…

1.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết Đại hội cũng đã xác định các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phấn đấu hàng năm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; 100% tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra phá án hình sự đạt 75% trở lên; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phấn đấu 65% cán bộ, chiến sĩ qua phân loại hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảm bảo tài chính, hậu cần kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất…

Trước đó, tại ngày làm việc thứ nhất với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt quy định, quy chế bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 150/150 (đạt 100%).

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.