Cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Thứ Ba, 14/07/2020, 17:34 [GMT+7]
.
.

Chiều 14/7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, dự thảo chương trình hành động đặt ra mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đổi mới, đột phá, sáng tạo, nhân văn; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trong đó, chương trình hành động cũng đặt ra những mục tiêu, giải pháp trọng tâm cụ thể để triển khai trong cả nhiệm kỳ như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 10%; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 lĩnh vực dịch vụ chiếm 48-49%, công nghiệp – xây dựng chiếm 47-48%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 3-5%; thu ngân sách nội địa tăng bình quân trên 10%/năm; tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 75%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 87,5%; đến hết năm 2025 ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và xã đảo, các xã có hoạt động du lịch dịch vụ đạt trên 99%... 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích, tham gia ý kiến vào các giải pháp, mục tiêu trong dự thảo chương trình hành động, tập trung vào các nội dung: Đảm bảo cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xem xét mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo hợp lý trong nhiệm kỳ; cân đối các chỉ tiêu về thu ngân sách…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại là yếu tố cốt lõi trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu nghị quyết cho cả nhiệm kỳ.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành tập trung rà soát, bám sát với các nhiệm vụ cụ thể và đặc thù của từng lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn tới để xây dựng chương trình hành động với những chỉ tiêu, phương án chi tiết, hợp lý nhất.

Các sở, ngành trong quá trình xây dựng chương trình hành động phải cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu hợp lý để đưa ra giải pháp, biện pháp triển khai cho cả nhiệm kỳ một cách thực chất và hiệu quả nhất, nhằm hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tập trung trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức xây dựng chương trình hành động cụ thể của từng ngành, lĩnh vực và gửi lại cho Sở Kế hoạch – Đầu tư tổng hợp trong ngày 15/7 trình UBND tỉnh xem xét.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.