Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

TX Quảng Yên: Sôi nổi các phong trào thi đua

Thứ Năm, 02/07/2020, 08:51 [GMT+7]
.
.

Từ nhiều tháng nay, trên địa bàn TX Quảng Yên dấy lên nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Đường phố trên địa bàn TX Quảng Yên trang trí cờ, pano, khẩu hiệu chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.
Đường phố TX Quảng Yên rực rỡ cờ, hoa, khẩu hiệu chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Nổi bật là đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; đảm nhận các công trình, phần việc khó; gây quỹ ủng hộ xây mái ấm tình thương do Đoàn Thanh niên thị xã phát động; thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân thị xã. Các xã, phường trên địa bàn đều thi đua phấn đấu đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc cụ thể gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư... Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Xác định tổ chức đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Thị ủy Quảng Yên đã tổ chức quán triệt tới tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên về Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 308-KH/TU của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Thị xã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, như tiểu ban nhân sự, tuyên truyền, văn kiện, tổ chức phục vụ, an ninh trật tự; các tổ giúp việc cho các tiểu ban; các tổ công tác chuẩn bị đại hội cơ sở. Bên cạnh đó, thị ủy cũng thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội. Đến hết tháng 5/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thị xã đã tổ chức thành công đại hội. Trong đó bầu cấp ủy bảo đảm số lượng theo quy định, bầu bí thư cấp ủy tại đại hội với số phiếu tập trung cao.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Quảng Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào cuối tháng 7/2020. Đến thời điểm này, thị xã đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để Đại hội diễn ra thuận lợi, đúng quy định. Hiện các nội dung phục vụ Đại hội đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến đóng góp cụ thể. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi tại các đại hội đảng cấp cơ sở, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hoàn thành chỉnh sửa lần cuối.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Cộng Hòa (TX Quảng Yên) nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Cộng Hòa (TX Quảng Yên) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung tâm TT-VH Quảng Yên

Các chương trình, kịch bản Đại hội đang được rà soát những bước cuối. Đề án nhân sự được thực hiện đúng quy định 5 bước chặt chẽ, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đã được Thị ủy chỉ đạo triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân hướng đến Đại hội Đảng bộ thị xã.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.