Bình Liêu: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong LLVT

Thứ Sáu, 24/07/2020, 07:56 [GMT+7]
.
.

Nhận thức sâu sắc công tác giáo dục chính trị (GDCT) có vị trí, ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong LLVT, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bình Liêu đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác GDCT. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong LLVT huyện.

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền

Lãnh đạo chỉ huy Ban CHQS huyện Bình Liêu biểu dương, khen thưởng các thí sinh đạt giải trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.
Lãnh đạo chỉ huy Ban CHQS huyện Bình Liêu biểu dương, khen thưởng các thí sinh đoạt giải trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Thượng tá Tăng Văn Tĩnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Liêu, nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn xác định phương châm GDCT cơ bản trong LLVT của huyện là tiến hành đồng bộ các giải pháp đột phá vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giáo dục toàn diện, thiết thực, có chiều sâu, kịp thời, sát từng đối tượng, nhiệm vụ. Từ đó, phấn đấu đạt được mục tiêu cốt lõi là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

Để công tác GDCT đa dạng về hình thức, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới. 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác GDCT, phổ biến pháp luật, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Đảng ủy Quân sự huyện đã chỉ đạo cơ quan chính trị và các cơ sở xã, thị trấn xây dựng kế hoạch GDCT cho từng đối tượng, sát với từng giai đoạn huấn luyện. Trong đó, chú trọng xây dựng chương trình, nội dung GDCT bảo đảm hài hòa khối lượng kiến thức tổng hợp, để nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính tổ chức, tính kỷ luật cho các đối tượng.

Đột phá trong phương pháp giảng dạy

Cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh nêu cao tinh thần thi đua
Cán bộ chiến sĩ LLVT huyện Bình Liêu luôn nêu cao tinh thần thi đua, đổi mới phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị. 

Nét mới trong GDCT của huyện Bình Liêu là tổ chức tập huấn nội dung phương pháp soạn thảo giáo án viết, giáo án điện tử, giảng bài bằng phương pháp trình chiếu powerpoint. Ban CHQS xã, thị trấn, cơ quan quân sự huyện, đơn vị dự bị động viên khi tiến hành GDCT đã kết hợp giáo dục các nội dung cơ bản theo quy định với giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật, điều lệnh quy định của quân đội.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi học chính trị, Ban CHQS huyện cũng đã chỉ đạo đồng bộ các cơ quan, đơn vị sử dụng phương pháp trực quan như: Sơ đồ hóa nội dung, tích hợp hệ thống thông tin tư liệu; tổ chức các hoạt động bổ trợ xem video, phim tài liệu theo nội dung bài học. Cùng với đó, tổ chức thảo luận theo phương pháp mở; kết hợp phương pháp đàm thoại trong quá trình giảng bài.

Việc GDCT trong LLVT huyện Bình Liêu còn thông qua việc quản lý, sử dụng báo chí, bản tin, thông báo nội bộ hiệu quả, đúng quy định. Thông qua đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nắm được những vấn đề mới nhất về tình hình thế giới, khu vực, tình hình trong nước, trong tỉnh; những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; những mô hình, cách làm hay và mới trong xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Đồng thời, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, nâng cao chất lượng lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong LLVT huyện.

Đặc biệt, đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, cùng với việc tổ chức GDCT tập trung thông qua các đợt huấn luyện, còn thông qua sinh hoạt các đoàn thể ở thôn, bản, khu phố.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức GDCT cho 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan quân sự. Đồng thời, chỉ đạo 7/7 cơ sở xã, thị trấn GDCT cho lực lượng dân quân tự vệ, đạt kết quả khá.

Bằng những hình thức, phương pháp giáo dục đa dạng, tổng hợp, phù hợp với thực tiễn từng loại hình ở từng đơn vị, đã tạo sự chuyển biến, tiến bộ đồng đều về chất lượng, hiệu quả công tác GDCT trong LLVT huyện Bình Liêu.

Trúc Linh

Tin liên quan

   

.
.
.
.
.
.
.
.