Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh

Thứ Bảy, 04/07/2020, 19:10 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 4/7, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành và Đoàn Đại biểu đi dự đại hội cấp trên, thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa VIII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa VIII.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí cùng với 2 đồng chí là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh được Tỉnh ủy chỉ định tham gia theo Quy định của Điều lệ Đảng.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa VIII đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được Tỉnh ủy chỉ định tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa VIII. Ban chấp hành Đảng bộ cũng bầu 2 Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh gồm: Đồng chí Nguyễn Quang Hiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, đồng chí Lê Hồng Thắng, Phó Chính ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Trong hôm nay, Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 9, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đồng thời, thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới, góp phần xây dựng phát triển Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp, hiện đại, một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

11 chỉ tiêu chủ yếu đã được đề ra, trong đó 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu lập quy hoạch và triển khai xây dựng thành phần thế trận quân sự giai đoạn 2 đạt 100% theo chỉ tiêu của Quân Khu; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 13 địa phương cấp huyện; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, trên 10% có trình độ cao đẳng, đại học; chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; bảo đảm công tác hậu cần cho các nhiệm vụ. Hàng năm, 100% tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, có 90% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh nói chung, Đảng bộ Quân sự tỉnh nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức của một địa bàn đặc thù, một trung tâm phát triển năng động, cửa ngõ hợp tác kinh tế. Bên cạnh các thách thức trực tiếp về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc, xuất hiện nhiều vấn đề mới như nhiệm vụ đấu tranh bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng; sự phức tạp trong việc ngăn chặn, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cũng như sự xuất hiện ngày càng lớn hơn của các thách thức an ninh phi truyền thống.… Do vậy, với trọng trách của một địa bàn có ý nghĩa chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, tỉnh Quảng Ninh càng phải thực hiện tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược, lấy nội lực làm nhân tố quyết định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trong tình hình hiện nay, cần đặt lên hàng đầu, mục tiêu tạo thế chủ động về chiến lược; ngăn chặn, đẩy lùi mọi nguy cơ thông qua việc đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững khu vực biên giới luôn hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; gắn bó máu thịt với nhân dân; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh vững mạnh có sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đảng bộ Quân sự tỉnh cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đặc biệt là tại các vùng trọng điểm, vùng biên giới, biển đảo, khu kinh tế; tích cực sáng tạo triển khai toàn diện, đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tạo thế đan xen lợi ích trên địa bàn. Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, ổn định lâu dài; không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền, với đường lối, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển của đất nước, của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VIII cần khẩn trương, kịp thời, cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát huy vai trò người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình kết quả thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa VIII ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa VIII ra mắt đại hội.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội, Quân khu và của tỉnh, đặc biệt là phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, bất khuất, kiên trung, chiến thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII, góp phần xây dựng Quảng Ninh là khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế vững chắc, xây dựng tỉnh Quảng Ninh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh.

Minh Hiền – Văn Đảm

 

.
.
.
.
.
.
.
.