Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật Đảng đối với 2 cán bộ

Thứ Hai, 20/07/2020, 20:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp phiên thường kỳ tháng 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ. Cụ thể như sau:

Xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Tạ Hữu Dũng, Thành ủy viên, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP Hạ Long, trong thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020 với cương vị Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng La, đã chỉ đạo thực hiện trái quy định trong đầu tư xây dựng 6 công trình trên địa bàn xã Quảng La, gây thất thoát, phải thu hồi về ngân sách nhà nước.

Xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Phạm Ngọc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, trong thời gian từ 3/11/2017 đến 11/5/2018, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả đã ký 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Hanh không đúng quy định, dẫn đến làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau khi phân tích nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và việc đã khắc phục hậu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận và quyết định: Thi hành kỷ luật đồng chí Tạ Hữu Dũng bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; Thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Ngọc Vinh bằng hình thức khiển trách.

PV
 

.
.
.
.
.
.
.
.