Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII

Chủ Nhật, 05/07/2020, 14:29 [GMT+7]
.
.

 

Sáng 5/7, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã tổ chức họp Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra Dự thảo Tờ trình, nghị quyết liên quan tới đề nghị đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị xã Đông Triều; việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 236/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 của HĐND về thông qua biên chế khối Đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị quyết 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020; việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 220/2019/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn bản khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sắp xếp thôn bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu cũng xem xét, thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền.

Đồng thời, thảo luận, thông qua báo cáo giám sát công tác quản lý nhà nước của Ban Pháp chế về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đối với công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh và các kiến nghị tại Báo cáo giám sát số 112 ngày 30/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh và thông qua dự thảo báo cáo của Ban trình tại Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, trưởng Ban Pháp chễ HĐND tỉnh chỉ đạo tại buổi thẩm tra
Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp thẩm tra

Cơ bản thống nhất tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết, các đại biểu dự họp đã bổ sung một số ý kiến liên quan tới: Phương án điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng 68; điều chỉnh biên chế công chức đối với một số cơ quan; tăng định biên cho các Hội đặc thù; thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết 220 đến 31/12/2020. Bên cạnh đó, các đại biểu yêu cầu bổ sung dự báo tình hình thời gian tới về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, số liệu về kết quả xử lý vi phạm hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo... Đồng thời, thống nhất thông qua báo cáo giám sát và dự thảo báo cáo của Ban Pháp chế trình tại Kỳ họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thống nhất với các ý kiến đóng góp cho các dự thảo tờ trình, nghị quyết được trình bày tại cuộc họp. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào các văn bản đảm bảo đầy đủ, chính xác.

Dương Hương

.
.
.
.
.
.
.
.