Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Thẩm tra tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách

Thứ Hai, 06/07/2020, 16:39 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII. Đồng chí Bùi Thị Hương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra các tờ trình: Chấp thuận phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh vay vốn Ngân hàng Thế giới; nghị quyết về điều chỉnh cục bộ ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 trên địa bàn TP Cẩm Phả; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 6256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 của HĐND tỉnh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020; bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh để cho vay giải quyết việc làm; quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tham gia ý kiến đối với từng nội dung trong tờ trình. Riêng đối với tờ trình Nghị quyết về điều chỉnh cục bộ ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Cẩm Phả, các đại biểu cũng thống nhất đề nghị Sở NN&PTNT tiếp tục nghiên cứu, xem xét, xây dựng phương án điều chỉnh để trình Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra trong kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng thẩm tra báo cáo tình hình dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý nhà nước năm 2017; báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi về Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Đồng chí Bùi Thị Hương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia cuộc họp. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị cần khẩn trương chỉnh sửa, hoàn chỉnh tờ trình nghị quyết sẽ trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Cao Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.