Xây dựng đội ngũ CB,CC,VC tận tụy phục vụ nhân dân

Thứ Năm, 25/06/2020, 08:04 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh giải quyết TTHC cho công dân.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết TTHC cho công dân.

Xác định vai trò quan trọng của việc xây dựng đội ngũ CB,CC,VC trong nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước, nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân, thời gian qua nhiều giải pháp đã được tỉnh triển khai, như: Nâng cao chất lượng tuyển dụng; thực hiện tốt việc quy hoạch, bổ nhiệm CB,CC,VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC... Đặc biệt trong khâu đào tạo, tuyển chọn cán bộ, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước đã thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành, phòng, ban.

Với phương châm công khai, minh bạch, khách quan và chọn đúng người trong công việc, trong quý I/2020 tỉnh đã tổ chức thi tuyển 7 chức danh lãnh đạo sở ngành diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Bên cạnh đó, trong 3 năm (2017-2020), triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, sở, phòng của Trung ương, tỉnh đã tổ chức thi tuyển đối với 158 vị trí, trong đó có 8 vị trí diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, 150 vị trí diện sở, ngành, địa phương quản lý. Qua đánh giá ban đầu, những cá nhân được bổ nhiệm sau thi tuyển đã phát huy được năng lực, trình độ; thông qua thi tuyển đã thu hút, phát hiện, tuyển chọn những người có năng lực, trình độ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, phẩm chất tốt.

Năm 2020, tỉnh đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với 179 lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước được tổ chức với tổng số trên 12.200 học viên. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ, bảo đảm 100% CB,CC,VC ở các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định hiện hành.

Thời điểm này, trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XV, vấn đề nhân sự được đặc biệt chú trọng. Trên cơ sở quy hoạch hằng năm, tỉnh đã nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung, trong đó đặc biệt coi trọng tỷ lệ cán bộ trẻ là nữ, người dân tộc, đề cao vai trò của tổ chức đảng, tránh giản đơn, tùy tiện, không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức đủ tài. Các đơn vị đã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định.

Tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp, thường xuyên không báo trước tại các cơ quan, đơn vị; tập trung kiểm tra về trách nhiệm của CB,CC,VC trong thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là tại trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của CB,CC,VC.

Đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ, hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, nâng cao chất lượng về mọi mặt của đội ngũ CB,CC,VC, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, đã giúp tỉnh Quảng Ninh xây dựng vững chắc một chính quyền phục vụ; mỗi CB,CC,VC thực sự liêm chính, tận tụy phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.