TP Uông Bí: 16.138 ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp

Thứ Bảy, 06/06/2020, 15:22 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/6, Thành ủy Uông Bí tổ chức Hội nghị báo cáo viên mở rộng tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, thành phố về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có nội dung rất quan trọng là lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Đến ngày 31/5/2020, toàn thành phố đã có 16.138 ý kiến tham gia, góp ý của cán bộ, đảng viên, đại biểu dự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo các văn kiện gồm: Dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX; Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Dự thảo báo cáo chính trị các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổng hợp thành 3 dự thảo báo cáo chung của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, các ý kiến phát biểu ghi nhận quá trình lấy ý kiến và tổng hợp rất khách quan đầy đủ, hội nghị đề nghị các bộ phận liên quan tiếp tục bổ sung hoàn thiện thêm, chỉnh sửa tinh gọn để trình Đại hội Đảng bộ thành phố trong tháng 6/2020 này.

Lê Minh Quang (Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Uông Bí)

.
.
.
.
.
.
.
.