Tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Ba, 23/06/2020, 16:10 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/6, tại điểm cầu trực tuyến Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký cùng lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đã tham dự hội nghị trực tuyến “Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 03, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp huyện đã được bổ sung, sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật cũng như tình hình thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn cấp huyện.

Tổ chức bộ máy công an cấp huyện cũng được kiện toàn, sắp xếp, bố trí hợp lý hơn. Một số tổ chức mới được hình thành đáp ứng yêu cầu công tác. Lực lượng được bổ sung, tăng cường, chất lượng được nâng lên, việc bố trí biên chế cũng gắn với mục tiêu, đối tượng, địa bàn, tuyến phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu của nhiệm vụ. Chế độ chính sách cũng được nâng lên, việc phân công, phân cấp được tăng cường phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ngay sau khi Chỉ thị số 03 của Bộ Công an được ban hành, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc triển khai thực hiện, coi việc xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an. Qua đó, chất lượng các mặt công tác của Công an huyện được nâng lên rõ rệt, những đề xuất, kiến nghị của nhân dân được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi; kết quả điều tra, khám phá án năm sau cao hơn năm trước. Công an cấp huyện cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, khắc phục tình trạng bị động, lúng túng và góp phần hết sức quan trọng, tích cực vào việc đảm bảo ANTT địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Chỉ thị 03 đã đi vào thực tiễn và được Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc. Mặc dù trong điều kiện ANTT phức tạp, quân số còn hạn chế, song trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, những năm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có phương án bố trí lực lượng đảm bảo tinh gọn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết được cơ bản các yếu tố tiềm ẩn liên quan đến ANTT và thực hiện được phương châm chủ động, từ xa, từ sớm trong xử lý tình hình liên quan đến ANTT.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Ninh
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Dù chịu nhiều tác động, nhiều yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống nhưng tỉnh Quảng Ninh không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường đầu tư, củng cố được niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh.

Minh chứng cho thấy, trong 3 năm gần đây, Quảng Ninh luôn dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân từ chỗ khá thấp vào năm 2016, năm 2019 vươn lên thứ 3, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của chính quyền đứng vị trí thứ nhất vào năm 2019. Những chỉ số này có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, trong đó đặc biệt là lực lượng Công an cấp huyện trong xây dựng mô hình Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp huyện, đáp ứng các nhu cầu của người dân một cách công khai, minh bạch. Đây là một trong những thành công rất lớn trong lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an cấp huyện ở Quảng Ninh.

Trên cơ sở một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03, ngày 10/4/2009 của Bộ Công an, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Bộ Công an cần có cơ chế đảm bảo gắn kết sự lãnh đạo của Đảng với xây dựng lực lượng Công an ở cấp huyện, cấp xã; có cơ chế đặc thù với các địa bàn trọng điểm như tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an cấp huyện trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, hợp lý, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong thực hiện nhiệm vụ… nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công an cấp huyện trong tình hình mới.

Minh Châu (Công an tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.