"Tạo đột phá để Đông Triều phát triển nhanh, mạnh và bền vững"

Thứ Sáu, 26/06/2020, 16:08 [GMT+7]
.
.

Ngày 26/6, Đảng bộ TX Đông Triều tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: TX Đông Triều đang đứng trước rất nhiều cơ hội mới có thể tạo đột phá phát triển nhanh, mạnh và bền vững do đó Đông Triều phải phát huy tối đa các tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt của địa phương cửa ngõ phía Tây của tỉnh, tận dụng mạnh mẽ cơ hội phát triển. Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đảng bộ TX Đông Triều trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, một sự kiện chính trị quan trọng của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều.

Tôi rất vui mừng cùng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự Đại hội của các đồng chí, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí lão thành cách mạng, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang TX Đông Triều lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Mười năm qua, thực thi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), nhất là tiếp tục kế thừa, phát triển tư duy, tầm nhìn, lộ trình, phương pháp phát triển của nhiệm kỳ thứ XIII, suốt 5 năm của nhiệm kỳ XIV, Quảng Ninh không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 11%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể, quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Thực hiện ba đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy mạnh mẽ, có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực lớn ngoài ngân sách - nguồn động lực đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển toàn diện.

Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 6.500 USD, cao gấp đôi bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng an ninh được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu.

Những kết quả quan trọng nêu trên có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp của TX Đông Triều. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã đã phát huy truyền thống Anh hùng của quê hương Đệ tứ Chiến khu, tinh thần đoàn kết - dân chủ - đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và 14/14 chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XXIV của Đảng bộ thị xã: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh về quy mô và tốc độ, bình quân đạt 15,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, văn hóa, y tế, giáo dục thay đổi rõ rệt; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách hành chính được chú trọng. Đông Triều là địa phương điển hình trong cả nước về xây dựng nông thôn mới; xã Việt Dân là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước; đã hình thành được một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được chú trọng đúng mức; công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, đạt kết quả rõ nét; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 5.250 USD, tăng gấp 2,36 lần so với năm 2015.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Đông Triều là một trong những địa phương điển hình triển khai có hiệu quả Đề án 25, Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; là một trong ba đơn vị cấp huyện được tỉnh lựa chọn thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp phát huy hiệu quả; nội bộ đoàn kết, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt. Thế và lực của TX Đông Triều được nâng lên sau gần 35 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích đáng trân trọng của Đảng bộ, nhân dân TX Đông Triều đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tôi đánh giá cao thái độ nghiêm túc, tinh thần thẳng thắn và cầu thị nhận diện ra các hạn chế, yếu kém đã được nêu ra tại Báo cáo chính trị của Thị xã, đáng lưu ý là:

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện; công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nhìn chung còn hạn chế. Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; có lúc, có việc còn bị động trong việc nắm, dự báo tình hình, định hướng dư luận. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhìn chung chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu trong tình hình mới. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số cơ sở còn chậm đổi mới. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực hạn chế, nhất là quản lý đất đai, đất lâm nghiệp, than, sét, cát, đá, sỏi.

Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thị xã; khu vực du lịch, dịch vụ tăng trưởng chậm, phát triển doanh nghiệp chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường còn nhiều thách thức, thu gom xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt chưa đạt yêu cầu. Tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là liên quan đến than, khoáng sản, tội phạm giáp ranh, ma túy. Những vấn đề trên cần được Đại hội thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Trong đà phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 197-TB/VPCP ngày 05/6/2020, TX Đông Triều đang đứng trước rất nhiều cơ hội mới có thể tạo đột phá phát triển nhanh, mạnh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Mục tiêu tổng quát của báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV đề ra là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ; chủ động, sáng tạo; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng Đông Triều đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố vào năm 2025” và phấn đấu là địa phương tự cân đối được ngân sách đã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, khát vọng đổi mới vươn lên của Đảng bộ TX Đông Triều.

Tôi cơ bản đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong dự thảo trong báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, gợi ý một số vấn đề sau đây để các đại biểu tiếp tục thảo luận đi sâu, làm rõ, xem xét quyết nghị:

Một là, Đông Triều cần tiếp tục phát huy tối đa các tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt của địa phương cửa ngõ phía Tây của tỉnh kết nối thuận lợi với các vùng kinh tế phát triển của phía Bắc, với dư địa lớn về tiềm năng đất đai tự nhiên, cảnh quan, tài nguyên phong phú; thuận lợi trong việc đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực đồng bằng sông Hồng; đồng thời, có thể tận dụng tối đa cơ hội phát triển từ các dự án hạ tầng giao thông kết nối động lực, có tính lan tỏa như: tuyến đường ven sông tốc độ cao kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều với khu kinh tế Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển từ Hạ Long đến Đông Triều từ 1,5 giờ như hiện nay xuống còn 30 phút; cùng với các dự án cầu Triều dự kiến hoàn thành trong năm 2020; dự án Cầu Bến Rừng, Cầu Lại Xuân sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Thị xã cần xác định khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, do vậy, phải chủ động có quy hoạch định hướng phát triển bền vững trên cơ sở đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh với giá trị gia tăng lớn; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển hợp lý, có hiệu quả, bền vững ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản theo quy hoạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với bảo vệ môi trường, giảm tổn thất tài nguyên đảm bảo nguyên tắc: khai thác than và phát triển du lịch, dịch vụ cùng song hành bền vững trên cùng địa bàn. Nghiên cứu quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp dọc theo tuyến đường tốc độ cao Quảng Yên - Uông Bí - Đông Triều đề xuất cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, tạo mặt bằng sạch thu hút các nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực, các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch, công nghệ cao, quy mô lớn gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước, khu vực, quốc tế.

Chú trọng quản lý, bảo tồn, phát huy, khai thác hiệu quả Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần, Khu du lịch văn hóa Ngọa Vân - Hồ Thiên, gắn với Khu di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Yên Tử tạo ra các sản phẩm du lịch, dịch vụ có sức cạnh tranh cao trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, con người và văn hóa, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao với nhân tố đổi mới, sáng tạo từ cơ hội mới, công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, lợi thế hạ tầng kết nối ngày càng đồng bộ, hiện đại; đưa du lịch ngày càng trở thành một động lực tăng trưởng mới của thị xã.

Kiên trì thực hiện phương châm “lấy công nghiệp, dịch vụ dẫn dắt nông nghiệp; thành thị dẫn dắt nông thôn”, tiếp tục tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình OCOP. Gắn kết chặt chẽ quá trình đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, thực sự nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân.

Đặc biệt coi trọng việc chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, ứng dụng các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; quản lý, đời sống xã hội, y tế, giáo dục thông minh, đào tạo công dân thông minh để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cốt lõi là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của chính quyền các cấp, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng không phân biệt nguồn vốn dự án để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và những ngành, lĩnh vực kinh tế mà thị xã có tiềm năng, lợi thế.

Quá trình Thị xã càng đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa càng phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, xây dựng, tài nguyên, than, khoáng sản, môi trường. Siết chặt quản lý, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người Đông Triều; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, hài hòa giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thu hẹp chênh lệch vùng miền; nâng cao thu nhập và chất lượng sống mọi mặt của Nhân dân gắn với đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc của vùng đô thị nông thôn mang đặc trưng riêng có của Đông Triều.

Hai là, thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của chính quyền và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trên cơ sở nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Xây dựng đảng bộ thị xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của tổ chức Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn bó máu thịt với nhân dân, các quy định về kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm giải trình; bảo đảm công khai, minh bạch.

TX Đông Triều phải là địa phương điển hình của tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có chất lượng với tỷ lệ người dùng cao, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số vững chắc, đi đầu hoàn thành xây dựng nền tảng của thành phố thông minh.

Phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của Nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với chính quyền và Nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị. Đặc biệt chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền các cấp gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương song hành với kiến tạo môi trường đổi mới, đột phá, sáng tạo, tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực thi quyết sách kiên quyết và phù hợp; lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được hiệu quả phát triển cụ thể.

Ba là, giữ vững an ninh chính trị, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ thị xã, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Tăng cường các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, ma túy, tội phạm liên quan đến tài nguyên, than, khoáng sản.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đó đòi hỏi Đại hội chúng ta phải bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư Thị ủy trực tiếp tại Đại hội bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hóa thành công Nghị quyết Đại hội.

Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa đảm bảo yêu cầu hợp lý về cơ cấu, vừa phải chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy. Đồng thời, Đại hội sẽ cân nhắc, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn để bầu làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, một lần nữa, chúc các đồng chí đại biểu khách quý, mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc TX Đông Triều đạt nhiều thắng lợi mới trong nhiệm kỳ mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

.
.
.
.
.
.
.
.