Sự kiện tuần này

Thứ Hai, 08/06/2020, 07:57 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 8/6 đến ngày 14/6, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 8/6:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên về công tác chuẩn bị đại hội, văn kiện, nhân sự, kịch bản đại hội và các nội dung khác có liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội thảo khởi động các dự án giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa do UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – UNDP tổ chức.

Buổi chiều, Thường trực Tỉnh ủy hội ý, cho ý kiến về Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

- Thứ Ba, ngày 9/6

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 09 - 10/6.

UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh: Đánh giá kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

- Thứ Tư, ngày 10/6:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên, Ban Thường vụ huyện ủy Cô Tô về công tác chuẩn bị đại hội, văn kiện, nhân sự, kịch bản đại hội và các nội dung khác có liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

UBND tỉnh họp nghe Quy hoạch các phân khu Khu Kinh tế Vân Đồn.

UBND tỉnh họp Hội đồng thẩm định đề án sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật.

Buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về công tác chuẩn bị đại hội, văn kiện, nhân sự, kịch bản đại hội và các nội dung khác có liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Thứ Năm, ngày 11/6:

Thường trực Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

UBND tỉnh kiểm tra hiện trường và làm việc về tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn xã Ngọc Vừng, Quan Lạn và Minh Châu, huyện Vân Đồn.

- Thứ Sáu, ngày 12/6:

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Thứ Bảy, ngày 13/6:

UBND tỉnh tổ chức giao ban khối Tài chính quý II năm 2020.

Liên đoàn Mô tô và Xe đạp Thể thao Quảng Ninh tổ chức hoạt động "Hướng về biển đảo" tại xã Quan Lạn và Minh Châu, huyện Vân Đồn.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.