Quảng Yên: Hoàn thành tiến độ, chất lượng đại hội cơ sở

Thứ Tư, 10/06/2020, 13:07 [GMT+7]
.
.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ và đồng bộ, đến nay TX Quảng Yên đã hoàn thành 100% đại hội chi, đảng bộ cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng viên xã Hiệp Hòa bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Tuyết (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)
Đảng viên xã Hiệp Hòa bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Tuyết (Trung tâm TT-VH Quảng Yên).

TX Quảng Yên hiện có 47 chi, đảng bộ cơ sở (28 đảng bộ, 19 chi bộ). Để việc tổ chức đại hội được thực hiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 12/7/2019 về việc tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 cùng nhiều kế hoạch, nghị quyết, hướng dẫn và phân công lãnh đạo, các cơ quan tham mưu giúp việc tập trung hướng dẫn, theo dõi đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu quá trình tổ chức đại hội các cấp phải đảm bảo dân chủ, trang trọng, chương trình nội dung đại hội được sắp xếp bảo đảm tính liên tục. Khâu chuẩn bị có sự phân công cụ thể trong công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch, nội dung làm việc của Đoàn Thư ký và các cơ quan phục vụ đại hội. Trên cơ sở bám sát nội dung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau các đại hội điểm từ giữa tháng 3/2020, các chi, đảng bộ cơ sở đã tiến hành tổ chức thành công đại hội các cấp.

Tiêu biểu, để hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Hà An lần thứ XXIV, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch, các quyết định, tuyên truyền triển khai đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời. Đồng thời, thành lập các tiểu ban giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong các tiểu ban. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngày 12/5, Đảng bộ phường Hà An đã hoàn thành xong Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư Đảng uỷ phường với số phiều tín nhiệm cao, đạt 98,4%; bầu 15 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Đảng bộ xã Hà An (TX Quảng Yên) trang trí khánh tiết tuyên truyền cho đại hội.
Đảng bộ xã Hà An (TX Quảng Yên) trang trí khánh tiết tuyên truyền cho đại hội.

Ông Vũ Đức Hoàn, Bí thư Đảng ủy phường Hà An cho biết: Ngay sau khi tổ chức xong đại hội, Đảng uỷ phường đã kiện toàn bộ máy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng. Giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo đánh giá của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX Quảng Yên, tính đến hết ngày 28/5/2020, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ 4 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Các cấp uỷ cơ sở đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; công tác kiểm phiếu nhanh, chính xác, khách quan, an toàn, hiệu quả. Chương trình đại hội được thực hiện đúng trình tự và nội dung. Việc bầu cử cấp ủy, bí thư tại đại hội hay hội nghị cấp ủy đều đáp ứng được số lượng, cơ cấu nhân sự. Đồng thời, các chi bộ, đảng bộ đã chuẩn bị tốt các phương án bảo đảm an toàn phục vụ đại hội với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và thị xã trong quá trình tổ chức đại hội.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.