Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Vân Đồn

Thứ Tư, 24/06/2020, 14:47 [GMT+7]
.
.

Sáng 24/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Đồn tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Vân Đồn (24/6/1950-24/6/2020). Các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Đồn; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đến dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bức trướng với nội dung “Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ huyện Vân Đồn đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo; xây dựng KKT Vân Đồn giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng bức trướng với nội dung “Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ huyện Vân Đồn đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo; xây dựng KKT Vân Đồn giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã không ngừng lớn mạnh, vững tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thời điểm mới được thành lập, Đảng bộ huyện Vân Đồn chỉ có 4 đảng viên, thì đến nay đã có 31 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 2.900 đảng viên. Nền kinh tế từ phụ thuộc chủ yếu vào phát triển nông, lâm, ngư nghiệp truyền thống chuyển dịch sang dịch vụ, thương mại.

Đặc biệt trong những năm gần đây, kinh tế của huyện phát triển toàn diện, với tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 17,9% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020). Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt khoảng 78 triệu đồng/năm, dự kiến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 7,16% (năm 2015), xuống còn dưới 1% (năm 2020) theo tiêu chí mới.

Các đại biểu tham dự lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Vân Đồn.
Các đại biểu tham dự lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Vân Đồn.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Vân Đồn là vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống hào hùng trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua chặng đường 70 năm, sau nhiều lần sáp nhập, chia tách thay đổi địa giới hành chính, tiếp nối truyền thống, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Vân Đồn đã không ngừng vượt khó, vươn lên.

Trong mọi giai đoạn, nhất là trong 10 năm trở lại đây, Đảng bộ huyện Vân Đồn luôn chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước đổi mới xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2007, Vân Đồn được Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu kinh tế, đến nay đã có bước phát triển vượt bậc. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của khu kinh tế như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được đầu tư đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở kiên trì thực hiện phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, tạo đột phá trong huy động nguồn vốn ngoài ngân sách theo hình thức đối tác “công - tư”, tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch, tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực, kinh nghiệm đến nghiên cứu và đầu tư các dự án trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí khẳng định, thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiên trì phát triển không gian theo hướng “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều” với hai mũi đột phá là KKT Vân Đồn và KKT Cửa khẩu Móng Cái, do vậy, huyện Vân Đồn có rất nhiều thời cơ, thuận lợi để khai thác có hiệu quả các dư địa phát triển tăng trưởng, nhất là cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đầu tư theo hình thức đối tác ”công - tư” dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Trước mục tiêu của Trung ương và tỉnh trong phát triển KKT Vân Đồn, đồng chí yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Vân Đồn cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn. Trọng tâm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường thuận lợi cho đổi mới, sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là giải phóng mặt bằng các dự án; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế riêng có, khác biệt của KKT Vân Đồn, của tỉnh, của vùng; lợi thế phát triển từ các dự án kết cấu hạ tầng động lực; kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, con người và văn hóa, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao với nhân tố đổi mới, sáng tạo từ cơ hội mới, công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, hài hòa giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ủy, phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Vân Đồn.
Đồng chí Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ủy, phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Vân Đồn.

Cùng với đó, thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nhân lực, cải cách toàn diện giáo dục - đào tạo; phát triển chất lượng nguồn nhân lực nhanh tương xứng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng biển, đảo, bảo đảm ổn định và phát triển một cách mạnh mẽ, thống nhất, hài hòa. 

Đồng chí cũng lưu ý, Đảng bộ huyện Vân Đồn tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng và nâng cao năng lực, hiệu lực quản trị của chính quyền các cấp trong tổng thể xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với chế độ và với Đảng. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị gọn, giảm đầu mối, gắn với tinh giản biên chế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nền công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương song hành với kiến tạo môi trường đổi mới, đột phá, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn chặt với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy, xây dựng chính quyền liêm chính và phục vụ, góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư, môi trường chính trị và xã hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đảng bộ huyện Vân Đồn bức trướng với nội dung “Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ huyện Vân Đồn đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo; xây dựng KKT Vân Đồn giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.