Kinh nghiệm từ các đại hội điểm cấp huyện và tương đương

Thứ Bảy, 06/06/2020, 07:49 [GMT+7]
.
.

Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo lựa chọn 3 đảng bộ cấp trên cơ sở có đặc điểm, loại hình khác nhau, là Đảng bộ huyện Đầm Hà, Đảng bộ TP Móng Cái và Đảng bộ Than Quảng Ninh để tổ chức đại hội điểm. Đến nay, 3 đại hội điểm đều đã tổ chức thành công, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV.

Các đại hội điểm, công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ các tiểu ban, trong từng khâu tổ chức. Tiêu biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV diễn ra ngày 19-20/5 vừa qua, chương trình Đại hội được chuẩn bị khoa học, đảm bảo đầy đủ 4 nội dung theo quy định. Công tác tổ chức điều hành mạch lạc, rõ ràng, đúng nội dung. Các văn kiện trình Đại hội được cấp ủy chuẩn bị chu đáo, bám sát chỉ đạo và định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy. Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ, mở rộng dân chủ, khách quan, tiến hành đầy đủ các bước nghiêm túc, minh bạch, đúng quy trình. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội đã tiến hành bầu một lần đủ số lượng 41 đồng chí cấp ủy khóa mới, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu dự kiến. Kết quả bầu cử Bí thư Thành ủy tại Đại hội đạt tỷ lệ 100% (300/300 phiếu).

Chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội, Bí thư Thành ủy Móng Cái Lê Văn Ánh khẳng định: Công tác chuẩn bị chu đáo là quan trọng nhất. Ngay từ khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã bắt tay chuẩn bị, trong đó tập trung vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, khi trình Đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị được các đại biểu nhất trí cao. Về nhân sự, Móng Cái cũng chuẩn bị kỹ, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đảm bảo tất cả các quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu. Vì vậy nội dung Đại hội đều đảm bảo các quy định và thành công tốt đẹp.

Đảng bộ Thna
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh tại Đại hội.

Tại Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Than Quảng Ninh, không khí Đại hội diễn ra dân chủ, khâu tổ chức chu đáo. Văn kiện Đại hội được đầu tư về thời gian, công sức, trí tuệ. Quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy đã chủ động bám sát chủ trương chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới một lần đủ số lượng 31 đồng chí, trong đó tái cử 25 đồng chí, bầu mới 6 đồng chí. Đồng chí trúng cử cấp ủy có số phiếu cao nhất đạt 100 %, thấp nhất đạt 62%. Kết quả bầu cử Bí thư Đảng ủy tại Đại hội đạt tỷ lệ 98,67%.

Kết quả các đại hội điểm đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Đảng bộ Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam tham dự đại hội Đại biểu Đảng bộ than Quảng Ninh lần thứ V, cho biết: Đại hội được tổ chức rất chu đáo và thể hiện được tính dân chủ  cao. Đặc biệt chủ trương bầu bí thư trực tiếp tại đại hội là cách làm mới. Đại hội đã bầu Bí thư Đảng ủy với số phiếu rất cao, chúng tôi tin tưởng với số phiếu tín nhiệm cao như vậy cộng với phẩm chất năng lực của đồng chí được bầu sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV ra mắt đại hội
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà khóa XXV ra mắt. Ảnh: Hữu Việt

Rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết:  Các đại hội đều diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Các báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định được phương hướng, mục tiêu, đề ra giải pháp. Các báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy đã đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan.

Đặc biệt, tại 3 đại hội đã ghi nhận 37 ý kiến tham gia tại hội trường, 188 ý kiến tham luận tại tổ, với tinh thần sôi nổi, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực. Công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình từ việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội, đến chủ động xây dựng phương án nhân sự trình đại hội. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ nên dự kiến nhân sự cấp ủy ở các đại hội điểm đều đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên.

Sau rút kinh nghiệm ở 3 đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ cấp huyện và tương đương tiến hành đại hội, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2020.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.